Redovna proba sistema za javno uzbunjivanje 6. marta

Foto - sajt Grada Niša

Provera ispravnosti i kontrole sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji grada Niša biće obavljena 06. marta 2024. godine u 12,00 sati emitovanjem jednominutnog jednoličnog zvuka za prestanak opasnosti.

Aktiviranje sistema za javno uzbunjivanje biće organizovano uglavnom ručnim aktiviranjem sirena na samim lokacijama.

Global Digital Clinik