Red vožnje od dana19.03.2020. godine

gradski prevoz tokom praznika
Foto: Ilustracija

U skladu sa naredbom gradskog Štaba za vanredne situacije, gradski i prigradski polasci od dana 19.03.2020.godine saobraćaju po izmenjenom letnjem redu vožnje, sa početkom rada u sistemu od 05:00 časova i sa redukcijama od 08-13 i 17-21 časova.

Red vožnje gradskog saobraćaja

Linija 1
Minovo naselje 05:07-07:55*(L.stena); 13:04-16:44; 21:10-23:18
Niška banja 04:50-7:54; 13:00-16:54; 20:54-23:34
Linija 2
Bubanj 05:00-07:59; 13:04-16:55; 21:12-23:22
Donja Vrežina 05:00-07:59; 13:01-16:50; 20:58-23:19
Linija 3
Naselje Ratko Jović 05:14-07:57; 13:05-16:52; 21:04-23:15
Naselje Brzi Brod 05:10 – 7:57*(Suvi do); 13:12-16:52, 21:15-23:13
Linija 4
Bubanj 05:20-07:40; 13:00-17:00, 21:20-22:40
Čalije 05:00-07:40; 13:00-17:00; 20:54-23:20
Linija 5
Železnička stanica 05:22, 07:58; 12:10-16:49; 21:05-23:23
Somborska 05:00-07:52; 13:01-16:58; 21:05-23:23
Linija 6
Železnička stanica 05:20-07:52; 13:06-16:49; 21:10-23:20
Duvanište 04:50*(Skopska)-07:52; 13:06-16:54; 20:58-23:29
Linija 7
Sarajevska 05:40-07:30; 13:15-16:3021:10-22:15
Kalač brdo 06:05-08:00; 12:45-17:00; 20:30-22:55
Linija 8
Gabrovačka reka 05:15-07:50; 13:05-16:52; 21:05-23:15
Novo groblje 05:00-07:55; 13:05-16:40; 21:15*-23:00*(Pasi poljana)
Linija 9
Mokranjčeva 05:00-07:50; 12:55-16:45; 21:05-23:25
Branko Bjegović 05:00-07:45; 12:55-16:55; 21:15-23:35
Linija 10
Naselje 9.maj 05:10-07:46; 12:55-16:45; 21:00-23:30
Ekonomska škola 05:05-07:54; 13:03-16:45; 21:12-23:17
Linija 11
Medoševac 04:45-07:48*(Trg Pavla S.); 13:15-16:45: 20:45-22:45
Duvanište 05:15-07:32; 13:50-16:25*(Trg Pavla S.); 21:15-23:15
Linija 12
Njegoševa 05:10-08:05; 13:10-16:40; 21:25-23:20
Donji Komren 05:10-08:00; 13:15-16:40; 20:55-23:25
Linija 13
Trg Kralja A. 05:15-07:47; 13:00-16:45; 21:00-23:05
Ćele kula 05:10-07:52; 13:00-16:45*(Delijski vis); 21:15-23:25
Linija 34
Smer A 05:30-7:50; 13:10-16:50; 20:58-21:46
Smer B 05:40-08:00; 13:00-16:40; 21:08-21:56

Red vožnje prigradskog saobraćaja

Linija 14
Brenica PAS Niš 04:00 05:00 06:00 13:55 15:00 16:05 19:30 21:30
Brenica 04:30 05:30 06:35 14:30 15:35 16:40 20:05 22:05
Linija 14A
Cerje PAS Niš 07:20 12:40 15:40 20:30 23:30
Cerje 05:20 08:20 13:40 16:40 21:30
Linija 15
Knez selo PAS Niš 05:00 05:35 06:20 07:00 07:40 12:40 13:20 14:00 14:40 15:30
16:00 17:00 20:30 21:35 23:35
Knez selo 04:55 05:40 06:15 07:00 07:40 12:40 13:20 14:00 14:50
15:20 16:10 17:00 18:00 20:30 21:20 22:30
Linija 15L G.Matejevac
Linija 16 Vrelo Sve polaske realizovati
Linija 17
Oreovac PAS Niš 05:50 07:30 12:50 15:40 21:00 23:35
Oreovac 05:00 06:40 08:30 13:45 16:35 22:00
Linija 17L G.Vrežina Sve polaske realizovati
Linija 18 Sićevo Sve polaske realizovati
Linija 19 Bancarevo Sve polaske realizovati
Linija 20 Ravni do Sve polaske realizovati
Linija 20L Ostrovica
PAS Niš 05:00 12:30 15:00 22:45
Ostrovica 06:00 13:30 16:00 00:00
Linija 21
Gornja Studena PAS Niš 05:10 06:00 07:00 13:00 14:05 15:15 16:00 21:20 23:35
G.Studena 05:05 06:05 06:55 12:00 14:00 15:00 16:10 21:10 22:15
Linija 21L Jelašnica Sve polaske realizovati
Linija 22, 23, 23k 23l Kružna linija 05:15 05:50 07:00 12:55 14:05 21:10 23:30
Berbatovo – sve polaske
Vukmanovo – sve polaske
PAS Niš – Gabrovac 05:15 14:45
Gabrovac – PAS Niš 05:50 15:20
Linija 24
Donje Vlase PAS Niš 05:20 06:30 12:30 14:30 15:40 20:30
Donje Vlase 05:55 07:05 13:05 15:05 16:15 21:05
Linija 25
D.Međurovo  Naselje 9.maj PAS Niš 5:00 5:30 6:05 6:45 7:15 12:10 13:15 14:25 15:35
16:45 21:30 23:35
Naselje 9.maj 5:30 6:05 6:40 7:15 7:45 12:45 13:50 15:00
16:10 17:20 22:05 0:05
Linija 26
Lalinac PAS Niš 04:50 05:30 06:00 07:15 12:30 13:30 14:10 15:00 15:30 21:30
23:30
Lalinac 05:20 06:00 06:30 07:45 13:00 14:00 14:40 15:30 16:00 22:00
00:00
Linija 27A
Trupale PAS Niš 07:00 15:00 16:20
Trupale 06:00 07:40 15:40 17:00
Linija 27B
Popovac PAS Niš 05:25 06:15 07:20 12:15 13:30 14:40 15:45 16:35 21:30
22:40
Popovac 05:50 06:40 07:55 12:45 13:55 15:05 16:10 17:00 22:00 23:00
Linija 28
Vrtište PAS Niš 04:00 04:55 05:50 06:15 07:10 12:00 13:00 14:20 15:10
16:05 22:35 23:30
Vrtište 04:35 05:35 06:30 06:55 07:50 12:40 13:40 14:20 15:00
15:50 16:45 23:15 00:10
Linija 28A Mezgraja Sve polaske realizovati
Linija 28B Mezgraja Sve polaske realizovati
Linija 29
G.Trnava PAS Niš 06:00 07:20 11:50 13:20 15:00 16:00 21:10 23:30
G.Trnava 05:15 06:45 08:05 12:35 14:05 15:45 16:45 21:55
Linija 29A G.Trnava Bez polazaka
Linija 30
Leskovik Pas Niš 06:13 07:33 13:40 16:00 20:30 23:35
Leskovik 05:30 06:50 08:15 14:20 16:45 21:10
Linija 31 Hum Sve polaske realizovati
Linija 32
Kravlje PAS Niš 06:35 07:30 12:10 15:30 20:30 23:30
Kravlje 05:20 07:50 08:45 13:25 16:45 21:45
Linija 32
Paligrace PAS Niš 05:25 13:25
Paligrace 06:20 14:30
Linija 33
Sečanica PAS Niš 05:00 05:35 06:45 07:30 12:35 14:20 15:50
21:00 22:00 23:35
Sečanica 04:50 05:45 06:30 07:30 08:15 13:20 15:05 16:35
21:50 22:50
Linija 35
Bubanj selo Preko Bubnja 05:55 06:40 07:05 12:45 15:15 16:05 20:35 23:30
Preko L. Stene 05:05 13:35 14:25 22:00
Linija 36
Mramor Trg K.Aleksandra 04:45 05:35 6:40 7:30 12:30 13:20 15:00 15:50
16:40 20:50 22:30 23:20
Mramor 5:10 6:15 7:05 7:55 12:55 13:45 15:25 16:15 17:05
21:15 22:55 23:45
Linija 36L
Mramorski potok PAS Niš 05:00 06:20 7:30 12:35 14:50 16:35 22:10
Mramorski potok 05:40 07:00 08:10 13:15 15:30 17:15 22:50
Linija 37
Lazarevo selo PAS Niš 04:55 06:15 07:45 12:10 13:50 15:45 20:20 22:30
Lazarevo selo 05:35 06:55 08:25 12:50 14:30 16:25 21:00 23:10
Linija 39
Supovac PAS Niš 04:10 11:30* 15:20* 20:25*(*Supovac)
Supovac 06:30 12:20* 16:10* 21:10*(*Supovac)