„Put“ savremenog čoveka u niškom Oficirskom domu

Od svih puteva biram Sunce; Miško Pavlović
Od svih puteva biram Sunce; Miško Pavlović

U četvrtak, 31. maja sa početkom u 20 sati, u Oficirskom domu je otvaranje i vođenje kroz izložbu „Put“ Milovoja Miška Pavlovića.

Izložbu čine slike nastale poslednjih par godina, koje su metaforična svedočenja o kritičkom pristupu autora različitim fenomenima aktuelne stvarnosti. 

Dela ovog ciklusa Miška Pavlovića vizuelno problematizuju egzistencijalna pitanja savremenog čoveka i društvene pojave različitog porekla i karaktera (introspektivno psihološkog, geopolitičkog, ekološkog, industrijskog).

Prevođenje poruka iz realnog sveta u likovni prizor autor čini sa puno lične kontemplativne slobode. Njegova ikonografija je kompleksna, svedena na možda neočekivani izbor raznorodnih motiva (marionete, krojačke lutke, figure,naftna postrojenja, geografske karte, lego kocke, voz, kosmonaut…).

Iako Pavlović u likovnom definisanju forme zadržava realnu optičku referencu, zastupljeni motivi tako su kombinovani i transponovani u slikovni prostor da gube svoje limitirajuće dimenzije objektivne percepcije i postaju simboli nadograđenih značenja, jasno nas uveravajući da su metaforičnost i intertekstualnost osnovne karakteristike njegovog pristupa.

Život put rizik (crveni voz)
Život put rizik (crveni voz)

Pavlovićeve metafore su zagonetne, sadrže dozu humora i ironije. Slikani prizori često se graniče sa apsurdom i dozvoljavaju polivalentna tumačenja.

Likovna metodologija Miška Pavlovića je postmodernog koncepta, oslonjena na princip „kolažiranja“ i sinteze reintepretiranih citata ili autocitata sa motiva iz svakodnevlja.

Sam postupak rada je složen. Od izabranih fragmenata sa dodatnim kompjutersko grafičkim intervencijama, Pavlović stvara skice koje kasnije manuelno prenosi na platno.

Tako je stvorena slojevita plastična celina, konglomerisana slikovna jedinica ispunjena mnoštvom vizuelnih podataka u čijem likovnom definisanju umetnik dominantno koristi liniju. Boja je u drugom planu. Ne slučajno, slike ovog ciklusa rađene su u gradaciji odnosa crno-sivo-belo, sa povremenom upotrebom crvene koja ima jasnu simboličnu funkciju.

Miško Pavlović (1965. Beograd) je vizuelni umetnik koji stvara u različitim medijima likovne i pimenjene umetnostiod slikarstva, skulpture, grafike, videa do oblikovanja knjige, plakata, ilustracije. U periodu od 1991 do 2002 živeo je i radio u Parizu. Realizovao je tridesetak samostalnih izložbi u Srbiji, Francuskoj i Nemačkoj. Učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Izveo je sam ili sa grupom TAT (Topiari Art Trast) devet skulptura i skulpturalnih ansambala u javnom prostoru u Beogradu, Apatinu, Prijepolju i Čačku. Predaje na Fakultetu likovnih i na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.