PU Niš: Broj krivičnih dela u Nišu smanjen za 10,97% u odnosu na 2022.

skelet
Foto: Ilustracija

Tokom prvih devet meseci 2023. godine, ukupan broj krivičnih dela na području Policijske uprave u Nišu smanjen je za 10,97% u odnosu na isti period prošle godine i ovo smanjenje se uočava na području gotovo svih policijskih stanica Policijske uprave u Nišu. Broj krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem smanjen je za 268 dela, odnosno 18,05%, dok je procenat njihovog rasvetljavanja povećan za 7,78%.

Broj krivičnih dela opšteg kriminala manji je za 9,12% u odnosu na isti period prethodne godine, kao i broj krivičnih dela protiv imovine koji je smanjen za 314 dela, odnosno 20,30%.

U oblasti suzbijanja narkomanije izvršeno je 277 zaplena različitih opojnih droga i psihoaktivnih supstanci i zaplenjeno je 512,6 kilograma narkotika.

U ovom periodu registrovano je 109 krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala, odnosno 43 dela ili 28,29% manje nego prethodne godine, 25 krivičnih dela visokotehnološkog kriminala, ili 40,48% manje, kao i 45 dela ekološkog kriminala što predstavlja umanjenje u odnosu na prošlu godinu od 26,23%.

Na teritoriji Policijske uprave u Nišu bezbedno je održano 1.700 javnih okupljanja, sa oko 343.392 učesnika, odnosno za 13,82% više nego u istom periodu protekle godine. Najveći broj javnih okupljanja je bio sportskog, te kulturno-zabavnog i ekonomsko-socijalnog karaktera i nije bilo prekinutih ni zabranjenih javnih skupova. Takođe, zabeležen je pad broja prekršaja protiv javnog reda i mira u ovom periodu za 41 prekršaj i nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

Policijska uprava u Nišu uzela je aktivno učešće u projektu „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“ i policijski službenici su prisutni u svim školama na području ove policijske uprave. Preduzete aktivnosti na pojačanoj bezbednosti u školama daju dobre rezultate jer je zabeleženo značajano smanjenje negativnih pojava u ovim ustanovama (registrovano 33,33% manje krivičnih dela i 58.82% manje prekršaja nego tokom istog perioda prethodne godine).