Psihosocijalna podrška građanima tokom vanrednog stanja

Psihosocijalna podrška
Psihosocijalna podrška

S obzirom na to da su pandemija koronavirusa i uvođenje vanrednog stanja uticali na veliki broj građana, Filozofski fakultet u Nišu obezbedio je psihosocijalnu podršku svima koji tokom ove krizne situacije imaju potrebu da sa stručnjacima porazgovaraju o izazovima koje nose vanredne mere i izolacija, a sa kojima se susreću svakodnevno.

Ljudi mogu iskusiti privremeno i prolazno, ali jako mučno psihičko stanje, u kojem je uobičajeno funkcionisanje osobe/zajednice narušeno. Većina ljudi se tokom krize nalazi u stanju manje ili više izražene uznemirenosti i dezorganizacije, ali i nesposobnosti da se izbori sa novonastalom situacijom, jer uobičajeni mehanizmi prevladavanja često ne odgovaraju ili nedovoljno odgovaraju trenutnim zahtevima situacije.

Zbog toga, u cilju ublažavanja teškoća usled nastale situacije i sprečavanja ozbiljnijih psihičkih problema, nastavnici, saradnici i za to obučeni studenti Departmana za psihologiju pružaće telefonsku psihološku podršku (prvu psihološku pomoć) prema rasporedu koji će biti redovno ažuriran i koji možete pronaći OVDE. kao i na našem sajtu.