PRVI Sajam radničkog i industrijskog zdravlja u Nišu: Na jesen još jedan

Prvi Sajam radničkog i indsutrijskog zdravlja u Nišu
Prvi Sajam radničkog i industrijskog zdravlja u Nišu

U Nišu je održan prvi Sajam radničkog i indsutrijskog zdravlja koji je izazvao veliko interesovanje građana jer su od 9 do 16 časova mogli da provere svoje zdravlje, a ujedno i da saznaju o delatnostima Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš koji brine o očuvanju zdravlja kako radno aktivne, tako i radno neaktivne populacije.

Prvi Sajam radničkog i industrijskog zdravlja u Nišu
Prvi Sajam radničkog i industrijskog zdravlja u Nišu

Nišlije su u okviru besplatnih preventivnih pregleda merile krvni pritisak, šećer u krvi, zatim su kontrolisale očni prtisak, mladeže, a mogle su i da se posavetuju sa lekarima u vezi depresije, gojaznosti, osteoropoze, kao i da obave ultrazvučne preglede štitaste žlezde i gornjeg abdomena.

Glavna poruka Sajma radničkog i industrijskog zdravlja u Nišu bila je da o zdravlju radnika treba voditi računa i nakon njihovog odlaska u penziju.

dr Slađana Majkić, direktorka ZZZR Niš

“Radnici su obavezni da kontrolišu svoje zdravlje i nakon odlaska u penziju, jer se mnoge bolesti ispoljavaju tek posle radnog veka. Nažalost u mnogim zemljama, naročito u onim u tranziciji, penzionisani građani ne dolaze redovno  na preglede. Ovim sajmom smo, pre svega, želili da skrenemo pažnju da su svi ljudi radnici, gde spadaju i domaćice. Moramo da pratimo korak sa svetom i nadam se da ćemo uskoro primenjivati evropske standarde lečenja koje podrazumevaju i da penzionisani građani budu aktivni i da vode brigu o svom zdravlju. Kao specijalista medicine rada, smatram i da je ljudima važan i savetodavni razgovor sa lekarima koji u Zavodu mogu uvek da dobiju”, istakla je direktorka ove zdravstvene ustanove, dr Slađana Majkić.

Na sajmu u Oficirskom domu građanima je predstavljeno i sa kakvom opremom radi Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, odnosno kako se u oblasti medicine rada identifikuju uslovi rada i na koji način se obavljaju merenja u radnoj sredini, kako se procenjuju rizici, recimo jonizujućeg zračenja i drugo, dodaje dr Majkić.

Prvi Sajam radničkog i industrijskog zdravlja u Nišu

Penzionisanje mnogim ljudima može da pomogne da vode zdraviji život i samim tim produže životni vek

Građane koje smo zatekli na sajmu kažu da je većina njihovih vršnjaka nakon odlaska u penziju bio depresivan, ali da su u razgovoru sa stručnim licima počeli pozitivno da razmišljaju o starenju i vremenom shvatili prednosti života u penziji.

Podsećamo da u osam ambulanta Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu (Mašinska, Elektronska, Jastrebac, Duvanska, Građevinar, Policijska uprava, Nitex, dispanzer industrije) svaki punoletni građanin može da se leči, stim da nemaju odeljenje za pedijatriju. “Svako ko želi može da otvori zdravstveni karton kod nas”, kaže direktorka dr Majkić.

Prvi Sajam radničkog i industrijskog zdravlja u Nišu
Prvi Sajam radničkog i industrijskog zdravlja u Nišu

„Mislim da je važno planirati način života nakon odlaska u penziju uz pozitivan način razmišljanja. Bitno je da se kontroliše zdravlje ali je isto toliko važno voditi i zdrav način života”, kaže starija Nišlijka koja je merila šećer u krvi.

Prvi Sajam radničkog i industrijskog zdravlja u Nišu

Šetnje sa prijateljima, izleti, igra sa unucima i druženja mi pomažu da budem u formi“, kaže vremešni Nišlija.

Zbog velikog interesovanja građana, na jesen će se organizovati još jedan Sajam radničkog i industrijskog zdravlja u Nišu, najavljuju iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš.