Prva minimalno invazivna operacija štitaste žlezde urađena u UKC Niš

Foto: UKC Niš
Foto: UKC Niš

Hirurgija štitaste žlezde je tokom proteklog veka prelazila put od vrlo opasne hirurške intervenicije praćene nizom velikih komplikacija do operacije koja je sasvim bezbedna i terapijski efikasna.

Na Klinici za endokrinu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš, tim lekara predvođen dr Miodragom Đorđevićem, obavio je minimalno invazivnu operaciju štitaste žlezde tj. tireoidektomiju, a kao rezultat sveukupnog trenda razvoja minimalno invazivnih hirurških tehnika.

Kao i kod svih drugih, i kod tireoidektomije, prednosti minimalno invazivnog postupka u odnosu na standardnu hirušku proceduru su višestruki, kaže ass.dr Miodrag Đorđević.

„Dužina hospitalizacije nakon minimalno invazivne tireoidektomije je značajno kraća u odnosu na klasičnu operaciju štitaste žlezde, što značajno doprinosi sveukupnom oporavku pacijenta, a na taj način i troškovi lečenja se umanjuju. Kod klasične operacije period boravka u bolnici nakon intervencije je 3-4 dana, a pacijentkinja koju smo operisali minimalno invazivnom metodom, otpuštena je iz bolnice dan nakon intervencije ,bez drenaže, u dobrom opštem stanju, hemodinamski stabilna. Primena ove metode u odnosu na klasičnu operaciju dovodi i do smanjenja subjektivnog osećaja postoperativnog bola nakon intervencije. Ne treba zanemariti i zadovoljstva pacijenta sa izgledom ožiljka koji je kod ove metode veličine svega 2cm“, kaže dr Đorđević.

Hirurško lečenje bolesti štitaste žlezde predstavlja jednu od najčešće izvođenih operacija u endokrinoj hirurgiji. Na Klinici za endokrinu hirurgiju UKC Niš, lekari godišnje obave između 100-120 operacija štitaste žlezde odnosno tireoidektomija. Osim Beograda, Niš je jedini u Srbiji koji je uveo ovu metodu što je još jedan od pokazatelja da se čini sve kako bi se pacijentima koji gravitiraju UKC Niš, kroz najsavremenije medicinske metode pružio maksimum u lečenju.

Global Digital Clinik