Prskanje protiv komaraca od subote do ponedeljka

Svrab, otok i peckanje ujeda komarca je posledica autoimunog odgovora našeg tela na pljuvačku koju ubacuje komarac prilikom hranjenja

U jutarnjim i večernjim satima od subote 22.juna, do ponedeljka 24. juna, biće obavljeno prskanje protiv komaraca u Nišu. Preduzeće koje obavlja ovaj tretman poziva građane da u tom periodu ne borave na lokacijama na kojima će treman biti obavljan, niti da izvode kućne ljubimce.

Iz preduzeća Sanit M&M i Ekos DDD, ne navode u saopštenju precizne lokacije već termine poput uže i šire gradske zone, kao i periferne gradske zone.

Kako saopštavaju u subotu, 22. juna, od 18:30 do 22 sata prskaće se šira gradska zona.

U nedelju ujutru od 4:30 do 8 sati tretman biti će biti obavljan u užoj gradskoj zoni, a od 18:30 do 22 sata u široj gradskoj zoni.

U ponedeljak od 4:30 do 8 sati ujutru prskanje že se obavljvati na periferiji grada, a po potrebi će, kako navode, biti korišćen i večernji termin.

“Pozivamo građane da u vreme tretmana ne borave na pomenutim lokacijama niti da izvode kućne ljubimce. Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava – navodi se u saoštenju ovih preduzeća”, navode u saopštenju ova dva preduzeća.

Global Digital Clinik