Promocija knjige dr Marka Jankovića u Sinagogi

POZIVNICA

Promocija knjige „Arheološke putanje i stranputice Adama Oršića“, dr Marka Jankovića, održaće se u sredu, 28. novembra u 13 sati u Galeriji Sinagoga (Ulica Davidova 2).

Na promociji knjige govoriće jedan od recenzenata doc. dr Vladimir D. Mihajlović sa Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vesna Crnoglavac viši kustos arheolog i pomoćnik direktora Narodnog muzeja Niš i dr Marko Janković – autor knjige.

Knjiga je zajedničko izdanje Narodnog muzeja Niš i Filozofskog fakulteta u Beogradu.

O knjizi i autoru

Knjiga „Arheološke putanje i stranputice Adama Oršića“ predstavlja rezultat višegodišnjih istraživanja autora. Tema knjige odnosi se ne samo na život i rad Adama Oršića, već i na tragove koje je njegovo delovanje ostavilo u istoriji srpske arheologije. Istraživanje u najvećoj meri pokriva vremenski period od 1920-1968. godine, vreme tokom kojeg je Adam Oršić bio profesionalno aktivan u različitim društvenim kontekstima, koji su se tokom decenija 20. veka drastično menjali.

U srpskoj arheologiji, Oršić će ostati upamćen po njegovim naporima da se otvori prvi Muzej u Nišu 1933. godine, ali i po započinjanju prvih profesionalnih iskopavanja na važnim arheološkim lokalitetima poput Medijane, Jagodin-male, Bubnja,…

Ipak, knjiga otkriva i neka druga, kasnija poglavlja iz života pionira arheologije pa tako i Oršićev odnos sa kolegama iz Srbije, te sa okupacionim vlastima tokom rata: koliko je i kako funkcionisala arheologija u ratnim okolnostima.

Poslednje poglavlje Oršićevog života odnosi se na život u Brazilu, gde je i pored velikog otpora lokalnih antropologa, uspeo da se izbori za priznanje svom radu, kojim je pokrenuo neke od prvih arheoloških projekata u Južnoj Americi. Knjiga predstavlja značajan doprinos u razumevanju istorije srpske (i jugoslovenske) arheologije, ali i zanimljivo štivo za publiku koja ovim temama ne prilazi iz profesionalnog konteksta.

Autor knjige, Dr Marko A. Janković, rođen je u Nišu. Studije arheologije je završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je trenutno zaposlen kao upravnik Arheološke zbirke. Bavi se rimskom arheologijom i istorijom arheologije i autor je velikog broja radova koji se tim temama bave.

Jedan je od urednika tematskih zbornika Edges of the Roman World (2014) i Reflections of Roman Imperialisms (2018) izdatim u Velikoj Britaniji. Učestvovao je na velikom broju arheoloških iskopavanja a trenutno rukovodi arheološkim istraživanjima u Beloj Palanci.

Global Digital Clinik