Predškolska ustanova, vrtić "Mazza"

Mazza I : Mačvanska br. 22 (Centar)
Mazza II: Despota Đurđa br.65 (Durlan)
Mazza III:Stojana Andrića br.33 Ledena stena (Minovo naselje)

Mazza I: 018 217 619
Mazza II: 018 510 116
Mazza III: 018 523 622
Direktor Danijela Gocić
064 131 52 67
064 221 45 90

mazza_nis@hotmail.com
Posetite nas na Facebooku

Predškolska ustanova, vrtić “Mazza” osnovana je 1990. godine, AKREDITOVANA od strane Ministrarstva prosvete prvi put 1992.god. po donošenju Zakona o društvenoj brizi o deci (Sl.gl. RS br. 49/92), poslednji put verifikovana, akreditovana br. 022-05-12/2011-07/1 2012.godine u skladu sa poslednjim Zakonom o osnovama sistema obazovanja i vaspitanja (Sl.gl. RS, br. 72/09 i 52/11) i člana 10. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (Sl.gl. RS, br. 18/10).

SUBVENCIJA ZA BORAVAK DECE U VRTIĆIMA MAZZA!

Prema odluci koju je donela skupština Grada Niša od 28.12.2015. godine, pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece imaju i vrtići i/ili predškolske ustanove čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice. Prema toj odluci za boravak dece u vrtićima MAZZA Grad Niš dodeljuje subvencije.

     Danas PU “Mazza” svoju delatnost sa decom i roditeljima realizuje u tri objekta u Nišu, obuhvatajući decu od 6 meseci do polaska u školu, sa raznovrsnim oblikom aktivnosti i boravka (2,3,4,6 i 8-9 sati). Sa njima rade 5 vaspitača sa višom i visokom stručnom spremom, 2 medicinske sestre-vaspitači, 1 pedagog i 8 stručnih saradnika i konsultanata.

 

Vrste programa vaspitno-obrazovnog rada

 1. Osnove programa nege i vaspitanja dece uzrasta od 6 meseci do 3 godine
 2. Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu, t.j. 6 godina
 3. Pripremni predškolski program za uzrast dece od 6 do 7 godina.

Posebni programi vaspitno-obrazovnog rada

 1. Boravak u prirodi-rekreativni rad s decom (škola u prirodi-Kopaonik-Brzeće u svom apartmanu)
 2. Početni kurs engleskog jezika
 3. Umetnički atelje (muzički, likovni, plesni, gluma)
 4. Sportske aktivnosti u Ustanovi (sportsko rekreativne i sportsko-korektivne)
 5. Nega i ishrana dece
 6. Prevoz dece od kuće do vrtića i nazad

Oblici saradnje

 1. Saradnja sa porodicom
 2. Saradnja sa lokalnom zajednicom
 3. Saradnja sa osnovnom školom
     Ustanova je otvorena prema društvenoj i lokalnoj sredini, kao i prema roditeljima dece koja se nalaze u njoj, kod najstarijih predškolaca i prema školi koja ih očekuje za godinu dana.
PU “Mazza” svake godine planira i ostvaruje dinamičnu i raznovrsnu saradnju sa pomenutim institucijama u užem i širem okruženju (međusobne posete raznih gostiju: književnika, muzičara, glumaca, pesnika, sveštenika, sportista, kulturnih i javnih radnika).

Detaljnije o radu sa decom

– Uspešno se ostvaruje adaptacija dece u vrtić (u periodu dolaska dece u vrtić), kao i nega dece jaslenog uzrasta (od 6 meseci do 3 godine). To je omogućeno zahvaljujući malom broju dece u svakoj mešovitoj grupi (5-7 po vaspitaču), jer je obezbeđen individualni pristup svakom detetu u toku radnog dana.
– O zdravlju dece posebno se vodi računa redovnim praćenjem i preventivnim radom, a naročito kod dece sa specijalnim potrebama (astmatičari, epileptičari itd.)
– Organizuju se redovne posete lekara Stomatologa kao i učešće Ustanove u projektu “Kako osloboditi dete straha od lekara”, koji vodi Medicinski fakultet u Nišu.
– Organizuju se izleti, tako da su deca upoznata sa istorijskim i kulturnim znamenitostima grada, aktivno se učestvuje u maskenbalu, ekološkim i drugim manifestacijama, priredbe za roditelje, izložbe i predstave u Pozorištu lutaka.
– Ustanova je uključena u projekte koje vode: Filozofski fakultet (grupa za psihologiju), Medicinski fakultet, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, čiji studenti provode pedagošku praksu u Ustanovi tokom školske godine.
– S posebnom pažnjom se organizuju raznovrsne radionice za sve uzrastne grupe, sa kojima se učestvuje na manifestacijama koje organizuje lokalna zajednica.
     S obzirom da je PU “Mazza” podorična firma, počev od vlasnika (osnivača) preko direktora, pomoćnika i drugih radnika, obezbeđen je prevoz dece do vrtića i nazad (u dogovoru sa roditeljima), a oba objekta predstavljaju privatne kuće sa dvorištem, koje odišu toplinom i predusretljivošću svih zaposlenih u Ustanovi.

 ČEKAMO VAS!

Exe-Net