Prag za upis srednje škole u Nišu niži nego prošle godine

Mala matura 2018
Mala matura 2018.

U osnovnim školama širom Srbije objavljeni su preliminarni rezultati male mature. Danas su bili prigovori i uvid u rezultate završnog ispita, od 8 do 16 časova, a na Vidovdan, 28. juna su konačni rezultati male mature.

Predaja lista želja je 29. i 30. juna, a upis u srednje škole 9. i 10 jula.

Prema podacima Školske uprave, u Nišu je malu mature polagalo 2.200 učenika, u Nišavskom okrugu 3.500, dok je u sva tri okruga, u Nišavskom, Topličkom i Pirotskom završni ispit polagalo 5.100 kandidata.

Načelnik Školske uprave u Nišu, Dragan Gejo kaže da je ovogodišnju malu mature pratila veb aplikacija koja je olakšala rad školskim i upisnim komisijama.

“Sada je sve moglo brže da se odradi i u svakom trenutku se mogu pogledati pojedinačni podaci učenika, kao što su šifra i ime učenika, njegov uspeh, prostorija u kojoj je polagan završni ispit, dežurni nastavnici, supervizori koji su pratili polaganje i rezultati učenika sa testova po danima”, objašnjava Gejo.

Aplikacijom su i smanjene mogućnosti za greške prilikom pregleda testova učenika. Ranijih godina je bilo i do 28 odsto grešaka. Uz to, radove učenika je sada kontrolisalo šest osoba, tri nastavnika, supervizori, školski informatičari i direktor škole.

Prag za upis niži nego prošle godine

“Prosek je nešto manji nego prošle godine, ali učenici iz “jakih” škola ostvarili su dobar broj bodova na testovima. Sigurno će dva do tri boda biti manji prag za upis željene škole nego 2017. godine kada su u pitanju tehničke škole, Pravno poslovna, Ekonomska, neki smerovi u Ugostiteljskoj školi, Gimnazija 9.maj. U ostalim niškim gimnazijama prag za upis je manji za oko jedan bod”, rekao je Dragan Gejo.

On je dodao da je ove godine mala matura pokazala realno znanje učenika i da i dalje postoje razmimoilaženje kada se uporede rezultati sa brojem vukovaca i odličnih učenika u školama.

“Ovakva situacija nam je, zapravo, putokaz da bi sada trebalo da se okrenemo Pravilniku ocenjivanja učenika u školama, jer po školama ima dosta sa Vukovom diplomom, dok je od 30 do 50 odsto završilo osnovnu školu sa odličnim uspehom što se ne poklapa sa rezultatima na završnom ispitu”, rekao je načelnik Školske uprave, Dragan Gejo.

Za popunjavanje liste želja u Školskoj upravi preporučuju da deca i roditelji pogledaju prag znanja za upis od prošle godine, da to uporede sa svojim brojem poena, smanje za jedan ili dva boda i tako popune listu.

“Na listi želja se mogu navesti 20 škola i dobro je da deca navedu što više škola. U srednjim školama ima više mesta od broja učenika koji su radili testove. U procentima je to oko sedam odsto više odnosno oko 180 mesta više ili šest odeljenja”, ističe Gejo.

Kurs Digitalnog Marketinga