Požari koji nastaju zbog paljenja strnjike prošle godine odneli 14 života

požari
Foto: Ilustracija, Pixbay

Požari koji nastaju zbog paljenja strnjike više decenija predstavljaju problem u Srbiji. Tokom prošle godine, od 28.000 požara, 19.000 bilo je na otvorenom prostoru.

Požari koji nastaju zbog paljenja žetvenih ostataka sa njiva brzo se šire i teško ih je kontrolisati. Prema podacima Sektora za vanredne situacije MUP-a, 2019. godine dva od tri požara bila su na otvorenom, a inspektori su podneli između 600 i 700 prijava.

U ovim požarima 14 osoba je izgubilo život, povređeno je 40, a spaseno troje građana. Najviše je gorelo nisko rastinje, ali u požarima su stradale i šume, livade, voćnjaci, žitarice i vinogradi. Loša praksa paljenja strnjike kao zastarelog načina uklanjanja žetvenih ostataka predstavlja veliki rizik po život i zdravlje građana i imovinu. Nanosi velike štete poljoprivredi, životnoj sredini i prirodi, navodi se na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, realizuju kampanju širom Srbije sa apelom da se ne pali strnjika.

Spaljivanjem strnjike ne smanjuje se samo kvalitet zemljišta, već se požar neretko proširi na okolinu uništavajući čitave ekosisteme, ugrožavajući lovnu divljač, divlje biljne i životinjske vrste, devastirajući zaštićena područja.

Zagađenje vazduha i emitovanje veće količine ugljen dioksida koji je u najvećoj meri uzročnik efekta staklene bašte utiče na klimatske promene, zbog kojih su sve češće ekstremne vremenske nepogode, koje nepovoljno utiču na poljoprivrednu delatnost. S druge strane, trendovi više prosečne temperature vazduha utiču i na veći rizik od požara, koji postaju sve destruktivniji.

Za prestanak ove zakonom zabranjene prakse koja se kvalifikuje kao krivično delo, i za koji su predviđene visoke novčane kazne, potrebno je i jačanje svesti građana o njihovim štetnim posledicama.

U okviru ovogodišnje kampanje, biće realizovano pet radionica kroz organizacionu mrežu Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije.

Kampanja „Ne pali strnjiku!“,  ima za cilj da u javnosti probudi svest o tome da je spaljivanje strnjike višestruko štetno, i da se ova praksa mora iskoreniti. Istovremeno će biti promovisana dobra rešenja za zbrinjavanja žetvenih ostataka, koja su efikasna i nije ih teško primeniti.