Poljoprivredni fakultet Univeziteta u Nišu uskoro dobija dozvolu za rad

Poljoprivredni fakultet u Kruševcu
Poljoprivredni fakultet u Kruševcu

Univerzitet u Nišu ove školske godine bi trebalo da dobije novi fakultet – Poljoprivredni fakultet sa sedištem u Kruševcu.

Prvu godinu na tri departmana upisaće 105 studenata, od kojih će njih 75 moći da studira o trošku države. Za 30 samofinasirajućih studenata školirana je 60.000 dinara uz mogućnost plaćanja na rate.

„Senat Univerziteta u Nišu je na sednici održanoj tokom leta prošle godine usvojio Odluku o donošenju studijskih programa osnovnih akademskih studija: Stočarstvo, Ratarstvo i povrtarstvo i Voćarstvo i vinogradarstvo. Proces akreditacije je u toku, do 20. juna je prijem kadrova, profesora i prvi studenti će upisati fakultet u septembru“, navodi v.d dekan prof. dr Ivan Filipović.

Planirano je da se nakon dobijanja dozvole za rad fakulteta organizuje polaganje prijemnog ispita za studente prve godine osnovnih akademskih studija u septembraskom upisanom roku 2018. godine.

Poljoprivredni fakultet u Kruševcu
Poljoprivredni fakultet u Kruševcu

Studenti koji konkurišu za upis u prvu godinu studija polažu prijemni ispit iz biologije ili hemije (po izboru) i test opšte informisanosti.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može upisati lice kooje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. 

Prilikom upisa, kandidat može imati najviše 100 poena, na osnovu uspeha iz srednje škole i prijemnom ispitu.

Besplatna pripremna nastava

Fakultet će besplatno organizovati pripremnu nastavu (iz hemije i biologije) za polaganje prijemnog ispita za sve buduće studente krajem juna i početkom septembra 2018. godine.