Počinje drugi upisni rok na doktorske akademske studije

Univerzitet u Nišu
Univerzitet u Nišu

Na fakultetima Univerziteta u Nišu na doktorskim studijama ima 497 mesta, a u prvom roku se prijavio 231 kandidata. Država je fakultetima za ovaj nivo studija odobrila 190 budžetskih mesta, a za samofinansirajuće doktorante je predviđeno još 303 mesta. Drugi upisni rok počinje 7. a završava se 10. novembra.

O broju samofinansirajućih studenata fakulteti su odlučivali sami.

Građevinsko-arhitektonski fakultet je raspisao konkurs za šest studenta za doktorske akademske studije na budžetu, po dva na tri studijska programa, samofinansirajuće ne upisuje, a u prvom roku se prijavilo 10 kandidata.

Na Ekonomskom fakultetu situacija je malo drugačija, pa se za 2 budžetska i 33 samofinansirajuća mesta prijavilo u prvom roku samo 8 kandidata.

Elektronski fakultet ove godine upisuje najviše doktoranata, čak 175 od kojih je njih 100 na budžetu, a 75 njih će studije platiti sami. Odziv kandidata u prvom roku je bio relativno mali, pa se za doktorske studije prijavio samo 41 kandidat.

Više interesovanja za doktorske studije je bilo na Mašinskom fakultetu gde se u prvom roku za ukupno 25 mesta, 10 na budžetu i 15 samofinansirajućih, prijavilo u 18 kandidata.

U prvom upisnom roku je najbolje prošao Medicinski fakultet koji je popunio sva mesta na doktorskim studijama. Fakultet je raspisao konkurs za 43 mesta, 10 na budžetu i 33 samofinansirajuća. Prijavilo se tačno toliko i kandidata.

Slična situacija je na Pedagoškom fakultetu u Vranju. Na ovom fakultetu se u prvom roku prijavilo šest kandidata za pet mesta na doktorskim studijama, dva ne budžetu i tri samofinansirajuća.

Pravni fakultet će doktorske studije pokušati da popuni u drugom roku jer se za 45 mesta prijavilo 10 kandidata, a na Prirodno-matematičkom fakultetu se za 76 mesta, 40 na budžetu i 36 samofinansirajućih prijavilo 23 kandidata. Na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu za ukupno 15 mesta prijavilo se 13 kandidata.

Fakultet Zaštite na radu upisuje samo samofinansirajuće studente za doktorske studije i to 20, a prijavila se četiri kandidata u prvom roku.

Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja se za 10 mesta prijavilo 11 kandidata, ali će samo dva kandidata biti na budžetu.Najviše kandidata, u odnosu na broj mesta se za doktorske studije, prijavilo se na Filozofskom fakultetu. Za jedno od 38 mesta, 10 na budžetu i 28 samofinansirajućih, boriće se 44 kandidata.