Opasan otpad iz Mašinske i Elektronske industrije će biti uklonjen

opasan otpad
Mašinska industrija Niš

Opasan otpad koji se nalazi na području MIN-a i EI pretnja je životnoj sredini, zbog neadekvatnog čuvanja.

Na poslednjoj sednici Grada Niša doneta je odluka o izradi elaborata kojim bi se rešilo pitanje otpada koji se već decenijama nalazi na ovim lokacijama. Opasan otpad predstavljaju olovo, cink, arsenik, hrom, nikl i bakar.

Elektronska i Mašinska industrija su dve od 32 lokcije u Srbiji koje su kontaminirane višedecenijskim opasnim otpadom.

“Zakonom o upravljanju otpadom, utvrđena je obaveza jedinice lokalne samouprave da upravljanje otpadom vrši na način kojim se obezbeđuje

  • najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi,
  • životne sredine,

kontrolom i merama smanjenja rizika”, istakli su u Gradskom veću.

Stručnjaci ocenjuju da će ovaj poduhvat biti potrebno mnogo novca i vremena, a prvi korak je popis otpada kojeg ima više stotina tona. Pre popisa, ipak, biće neophodno da se lokacije očiste, jer su fabrike urasle u korov i drveće.

Izrada elaborata koji će omogućiti “kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju višedecenijskog, industrijskog, opasnog otpada” u krugu Elektronske industrije i Mašinske industrije, biće poverena instituciji koja će biti izabrana javnom nabavkom. Rok za izradu biće pet meseci.

Elektronska industrija Niš: Od giganta do stečaja

Global digital clinic