ODLAŽE SE DRŽAVNA MATURA: Doneta konačna odluka

jezici bez granica
Ekonomska škola Niš

Prvobitno je bilo planirano da se državna matura održi 2022. godine.

Komisija za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature u obrazovni sistem, koju je formirao ministar prosvete, nauke i tehnološkog Branko Ružić donela je odluku da se vremenski interval za pripremu implementacije državne mature produži. Prvobitno je bilo planirano da se državna matura održi 2022. godine.

Sagledavajući aktuelnu situaciju i njen uticaj na obrazovni sistem, kao i sve dosadašnje preduzete aktivnosti doneta je odluka da se državna matura, odnosno završni ispit za učenike trogodišnjih srednjih stručnih škola realizuje školske 2022/23. godine, a opšta, umetnička i stručna matura školske 2023/24. godine, navodi Ministarstvo prosvete.

Izvor: Tanjug

Dostava hrane u Nišu