Odbornici usvojili novi GUP: Izvesno izmeštanje autobuske stanice i kvantaša

Generalni urbanistički plana Grada Niša
Novi GUP 2010-2025.

Većinom glasova, odbornici Skupštine grada Niša usvojili su predloge parcijalnih izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Niša kao i planove generalne regulacije za nekoliko gradskih opština.

Cilj izrade Drugih izmena i dopuna plana je, kako je rečeno na sednici, preispitivanje planskih rešenja u skladu sa novonastalim potrebama i aktuelnom problematikom uređenja izgradnje prostora.

Najviše polemike odbornika izazavao je predlog generalne regulacije na području Gradske opštine Medijana, pogotovu dela koji se odnosi na prostor bivše balon sale kod OŠ “Sveti Sava”, gde je po planu izgradnja javne garaže.

Osim toga, pored nekadašnjeg Merkatora, predlaže se izgradnja poslovno-trgovinskog centra, kao i na prostoru sadašnje Kvantaške pijace, koja će biti premeštena u Donje Međurovo, dok će na prostoru nekadašnje garaže Niš-ekspresa, prema usvojenim predlozima, biti multifunkcionalni kompleks za kulturne manifestacije odnosno Muzička dvorana.

Druge izmene i dopune plana generalne regulacije GO Medijana
Druge izmene i dopune plana generalne regulacije GO Medijana

Žučna rasprava oko izmena GUP-a

Sednicu je obeležila energična rasprava koju su vodili odbornici “Niš moj grad”, s jedne strane, i zastupnik nadležnih gradskih službi i gradonačelnik, s druge strane.

Predstavnici opozicije zamerali su nadležnim služba nestručno planiranje lokacija u samom centru za garaže, nove tržne centre, uz ocenu da su izmene i dopune zbog ličnih interesa pojedinaca.  

Gradonačelnik Niša je odbacio primedbe kao neosnovane i podsetio das u odbornici opozicije nekada podržavali nedopustive odluke  da se umesto objekta namenjenog kulturnim sadržajima na obali Nišave na keju, grade rogobatne stambene zgrade, da se umesto očuvanja identiteta Tvrđave, staze u njoj asfaltiraju i ukloni kaldrma i slično.

Plan generalne regulacije obuhvata i područje oko Tvrđave, zatim deo kompleksa Duvanske industrije koje podrazumeva izmeštanje autobuske stanice, kompleks kasarne “Filip Kljajić” gde je jedan deo planiran za poslovno trgovinsku namenu, a drugi za visokoškolske ustanove.

Prethodno je Gradsko veće usvojilo izmene i dopune GUP-a uz obrazloženje da će izmene omogućiti da se izdaju građevinske dozvole za izgradnju.

Među tačkama dnevnog reda bili su i izveštaji o prošlogodišnjem radu Narodnog univerziteta, Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata, kao i sportskog centra “Čair”.