Objedinjena naplata: Socijalno ugroženi građani mogu zaključiti sporazum o regulisanju dugovanja

socijalno ugroženi građani
Foto: Ilustracija

Socijalno ugroženi građani koji koriste stambeno-komunalne usluge, mogu zaključiti sporazum o regulisanju dugovanja na neograničeni broj mesečnih rata.

“Socijalno ugroženi građani imaju rok da potpišu sporazum do 31.12.2020. godine”, navode iz JKP “Objedinjena naplata”. Da bi potpisali sporazum potrebno je da imaju rešenje o materijalnom obezbeđenju Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš ili socijalnu kartu koju izdaje ista ustanova.

“Sporazum o regulisanju dugovanja na neograničeni broj mesečnih rata sklapa se uz uslov da jedna mesečna rata ne može biti niža od 500 dinara. Sporazum se zaključuje na glavnicu dugovanja sa eventualnim troškovima postpaka prinudne naplate. Evidentirana kamata prilikom zaključenja sporazuma otpisuje“ ističu iz Objedinjene naplate.