Novac od oduzetih penzija država mora dati naslednicima

Pokretanje sudskih parnica za naknadu štete zbog smanjenja penzija
Pokretanje sudskih parnica za naknadu štete zbog smanjenja penzija

Sindikat penzionera je najavio da će sudski tražiti pravo da se naslednicima penzionera umrlih od stupanja na snagu zakona kojim su im penzije umanjene od 2015. godine, nadoknadi taj novac.

Pokretanje sudskih parnica za naknadu štete zbog smanjenja penzija 

Predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović rekao je novinarima da je u Srbiji samo protekle godine umrlo 80.817 penzionera i da pravo na taj novac ne može biti uskraćeno njihovim naslednicima.

Kada sud donese presudu u korist naslednika o isplati uskraćenog dela penzije, Sindikat će od suda zatražiti da im se isplati i kamata na taj novac.

U Srbiji vlada “pravno-ekonomski razvrat”, ocenio je Radović i dodao da Sindikati traži da vlada poštuje interese penzionera, a ne da “pričama o rekonstrukciji Vlade” skreće pažnju sa ogromne smrtnosti starijih građana, sa siromaštva, nazaposlenosti i postepenog povećanja cena.

Podsetio je da Ustavni sud od 22. februara 2016. ćuti na drugu inicijativu Sindikata da se utvrdi ustavnost zakona kojim su penzije umanjene.

“To rade jer znaju da ako nas odbiju daju nam zeleno svetlo za Strazbur”, za Međunrodni sud, rekao je Radović.

Radović je naveo da je da je primenom tog zakona, pokradeno 700.000 penzionera čije su penzije umanjene od pet do 25 odsto, kao i to da je za 1,7 miliona penzionera obustavljeno usklađivanje penzija sa stepenom inflacije i rastom BDP-a, što se radilo dva puta godišnje.

Global Digital Clinik