Rizično ponašanje mladih: Devojčice stupaju u seksualne odnose već u 16. godini

Rizici u adolescenciji

U polne odnose mladi stupaju sve ranije.

Najviše adolescenata postaje seksualno aktivno u 16. ili 17. godini, a, prema poslednjim podacima istraživanja, prosečan uzrast prvog polnog odnosa za mladiće je 15,5, a za devojke 16,3 godine. Istraživanja pokazuju da je 29 odsto mladih u Srbiji do 19. godine već stupilo u seksualne odnose, odnosno svaki treći.

Stručnjake naročito zabrinjava podatak da su tokom prvog polnog odnosa zaštitu koristile dve trećine mladića i 69 odsto devojaka. Stalna zaštita je značajno manja: oko 64 odsto mladića i 48 odsto devojaka.

To je jedan od razloga što je najčešći razlog dolaska u savetovalište neki ginekološki problem. Samo šest odsto dolazi preventivno zbog kontracepcije, isto toliko da bi se testiralo na HIV, i šest odsto zbog trudnoće koja nije bila planirana.

Razlozi za rano stupanje adolescenata u seksualne odnose su mnogobrojni.

Kao neki od razloga mogli bi se navesti potreba za bliskošću, eksperimentisanjem, dokazivanjem superiornosti u grupi vršnjaka, i dr.

Kako porodica može da utiče?

Porodica veoma utiče na seksualno ponašanje dece u pubertetu i adolescenciji. Putem vaspitanja, ona utiče na formiranje ličnosti i usvajanje moralnih načela. Od načina na koji to porodica postiže, zavisiće njihovo usvajanje.

Ako je vaspitanje nametnuto autoritetom roditelja, a ne usvojeno u prisnim odnosima sa njima, moralna načela koja su stečena u porodici nemaju praktičnu vrednost, pošto nisu postala sastavni deo ličnosti, deo moralnog lika deteta. Ona su nakalemljena i nestaju zajedno sa odbacivanjem autoriteta koji ih je nametnuo.

Stoga se u pubertetu javljaju velike razlike u pogledima između roditelja i dece, posebno u shvatanjima morala, jer odvajanjem od roditelja, deca odbacuju i njihove stavove.

Nikakav pritisak autoritarnih roditelja ne može izmeniti ponašanje deteta. Zato nije čudo da devojčica, koja je vaspitavana pod posebno strogim režimom i koja je pod stalnim nadzorom, u svom prvom kontaktu sa suprotnim polom stupa u potpune polne odnose.

To je, na neki način, bunt, revolt protiv stege i gušenja sopstvene ličnosti. Ona u polnim odnosima ne uživa, i ne zna šta oni treba da joj pruže, pa ništa i ne očekuje. To je učinila zbog revolta, ali i zbog nežnosti koja joj je pružena. I ne kaje se zbog toga što je učinila, jer ima potrebe za nežnošću i priznanjem, a u porodici su joj bili uskraćivani.

Negativan uticaj na seksualni razvoj može imati i nesmotrenost roditelja u ispoljavanju međusobnih seksualnih prohteva.

U pubertetu, pa čak i pre njega, polni akt odraslih nadražuje i erotizira decu i podstiče ih da potraže zadovoljenje svojih težnji u masturbaciji i drugim oblicima seksualnog zadovoljavanja, zavisno od uzrasta.

U ovakvim slučajevima, teško je očekivati suzdržljivost dece i ona, zato, vrlo rano stupaju u polne odnose.

Edukacija mladih presudna

Povećanjem znanja, promenom stavova i rizičnog ponašanja adolescenata, učenjem veština i razvijanjem samopoštovanja razvija se i odgovornost u seksualnom ponašanju.

Potrebno je ohrabriti adolescente:

Da samostalno donose odluke

Da pozitivno i odgovorno izražavaju i istražuju svoju seksualnost

Da otvoreno razgovaraju o tome

Da se nauče da se odupru seksualnoj prisili i nasilju

Zdravstvene ustanove redovno održavaju zdravstvene radionice i predavanja za učenike srednjih škola o rizičnim ponašanjima u adolescenciji.

Sledeće predavanje “Rizici u adolescenciji” koje će, između ostalog, obuhvatiti i deo o rizicima ranog stupanja u polne odnose organizuje Savetovalište za mlade Doma zdravlja Niš za učenike srednje škole “Prokopović” u Nišu, a koje će biti održano u prostorijama te škole.