NKD Nišlijama: Da li znate da će se graditi oblakoderi u vašem komšiluku?

Koliko građana Niša zna da će im, usled izmena Generalnog urbanističkog plana, u mirnom komšiluku graditi petnaestopratnice i zašto ih niko nije pitao žele li urbanističku estetsku operaciju grada.

Pozivamo građane i javnost na budnost i javnu raspravu 1. septembra, a gradsku vlast da izmene povuče i radi na postizanju konsenzusa, a ne novih podela.

 

Građani koji su videli predložene polujavne izmene Generalnog urbanističkog plana (GUP) imaju zebnju da će sve biti nastavak građevinske politike koju viđamo širom Srbije – od Zlatibora, preko Beograda, do Novog Sada. Takva građevinska politika uvek je u privatnom, a ne javnom interesu. I u niškom slučaju građani nisu uključeni u odlučivanje o budućem izgledu mesta u kojem žive, a ako se Niš ne pravi po meri Nišlija, u čijem se interesu pravi?

Buka mašina u dvorištima, oblakoderi koji narušavaju izgled stare Palilule, ugrožavanje ruže vetrova koje može pojačati zagađenje, nisu najgora posledica ovakve građevinske politike.

Najgore je što ovakve centralne partijske politike u privatnom interesu dovode do konflikata među građanima na lokalu, a to će verovatno i u Nišu biti slučaj. Zato građani treba pitati pre ovakvih projekata.

Neuključivanje građana i javnosti u izradu i analizu ovih izmena najvažniji su, ali ne i jedini problemi ovakvog predloga. Ostali su:

  • Povećava se dozvoljena spratnost zgrada, ali Sekretarijat za planiranje i izgradnju tvrdi da nije potrebno uraditi analizu uticaja na životnu sredinu.
  • Nema obrazloženja zašto se drastično povećava dozvoljena spratnost na Paliluli, a nema plana za izgradnju prateće infrastrukture i objekata javne namene u tom naselju.
  • Legitimitet Nacrta je sporan jer ga potpisuje v.d. načelnice Gradske uprave za građevinarstvo Marina Živulović koja po zakonu može biti v.d. samo dva puta po tri meseca. Taj rok je istekao krajem juna 2021. jer je postavljena krajem decembra 2020.
  • Nacrt nije u sladu sa Zakonom o planiranju i igradnji. Sve gradske institucije, ustanove i preduzeća moraju da daju svoje uslove za izmene GUP-a. Od 27, 9 njih je oćutalo, a među njima neke od najbitnijih za funkcionisanje novih zgrada i naselja – EPS, JKP Mediana, JKP Gorica, JKP Tržnica, Gradska uprava za imovinu, Ministarstvo za zaštitu životne sredine itd.
  • Suprotno zakonu, građani su uslovljeni da samo pisanim putem šalju primedbe, a moralo je biti omogućeno i elektronski.

 

Ovako važan dokument ne sme da ima ovakve nedostatke, a mora da bude prihvatljiv širokom krugu građana i u skladu sa javnim interesom. Nova konfrontacija i otvaranje još jednog fronta nam nije potrebno, pa pozivamo vlast da Nacrt povuče i kvalitetno izmeni u saradnji sa svima.

 Javnost pozivamo da budno isprati ovaj proces i učestvuje u javnoj raspravi zakazanoj za 1. septembar (tačno vreme i lokacija još nisu saopšteni).

U suprotnom, kada vam investitori petnaestopratnicama ukradu pogled i sunce, biće kasno da se iko buni.