Niški Klinički centar raspisao konkurs: Posao za još 83 zdravstvena radnika

KC Niš
Foto - UKC Niš

Klinički centar u Nišu raspisao je konkurs za zapošljavanje na određeno vreme 83 zdravstvena radnika na određeno vreme sa punim radnim vremenom.

U oglasu se navodi da je potrebno 47 medicinskih sestara-tehničara, od kojih 20 viših, zatim pet pedijatrijskih sestara, sedam laboratorijskih tehničara i deset radiološka tehničara, od kojih dva viša, šest akušerskih sestara i osam fizioterapeuta, od kojih četiri viših.

U oglasu se navodi da će odabrani zdravstveni radnici moraju imati položen stručni ispit ili licencu, kao i da će raditi u smenama odnosno da se podrazumeva i noćni rad.

 

 

Rešenjem direktora Kliničkog centra Niš, formiraće se Komisija koja će na osnovu uvida u prispelu dokumetaciju prijavljenih kandidata odabrati kandidate koji ispunjavaju uslove oglasa i koji će ući u uži izbor kandidata za prijem u radni odnos.

Odabrani kandidati mogu biti pozvani na razgovor sa Komisijom a u cilju davanja predloga o izboru kandidata.

Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem 83 zdravstvena radnika u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom doneće direktor Kliničkog centra Niš, na osnovu izveštaja Komisije, navodi se u oglasu Kliničkog centra Niš koji je objavljen 27. aprila i traje do 5. maja 2018. godine. 

Prijave se podnose lično na pisarnici KC Niš ili putem preporučene pošte na adresu: Klinički centar Niš, Bulevar Zorana Đinđića br. 48, sa napomenom “za oglas” i za koje radno mesto se konkuriše.

 

Detalje konkursa možete pogledati ovde.  

Global Digital Clinik