Nezaposleni, NSZ vas javno poziva

Nezaposleni
Foto: Pixabay

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja za 2018. godinu.

Za te namene  izdvojeno  je 3,65 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.

Većina raspisanih javnih poziva traju do 30. novembra ove godine, stim da javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica, i javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, traju do 2. aprila.

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje, kao i javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, traju do 16. aprila.

Informacije lako dostupne

Svi javni pozivi kao i obrasci potrebni za konkurisanje se nalaze na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Informacije o javnim pozivima i konkursima sva zainteresovana lica mogu dobiti i u svakoj organizacionoj jedinici NSZ ili putem Pozivnog centra NSZ, pozivom na broj: 0800/300-301 (besplatan poziv iz fiksne telefonije).

Global Digital Clinik