Naučnici iz 20 zemalja na Međunarodnoj naučnoj video konferenciji na Mašinskom fakultetu

Masinski fakultet nis

Konferencija je posvećena profesoru Nebojši Stevanoviću (1962-2009) u znak priznanja za njegov izuzetni naučni doprinos razvoju ove matematičke oblasti.

Centar za primenjenu matematiku Mašinskog fakulteta u Nišu, CAM-FMEN u suorganizaciji sa International Chair in Mathematical Physics and Applications (ICMPA-UNESCO Chair), University of Abomey-Calavi, Benin i dva Univerziteta iz Pakistana: Government College University, Lahore, i Department of Mathematics, Faculty of Sciences, COMSATS University Islamabad, Abbottabad Campus od 30. juna do 2. jula 2021. organizuje međunarodnu naučnu video konferenciju pod nazivom „Klasične i konstruktivne neasocijativne strukture: osnove i primene – CaCNAS:FA 2021.“

Ova konferencija je prva u trećoj grani serija konferencija pod nazivom „Algebra bez granica“, koju su pokrenuli profesorka Melanija Mitrović sa Mašinskog fakulteta u Nišu, i akademik Mahouton Norbert Hounkonnou, ICMPA-UNESCO Chair.

Profesor Nebojša Stevanović bio je član Katedre za matematiku, fiziku i informatiku Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu. Bio je jedan od osnivača prvog paraglajding kluba u Nišu „Albatros“, jednog od najstarijih paraglajding klubova u Srbiji. Bio je prvi predsednik Paraglajding komisije Vazduhoplovnog Saveza Srbije. Život profesora Nebojše Stevanovića obeležila je želja da osvoji i algebarske i nebeske prostore – „plovio“ je strukturama grupoida, posebno onih sa Abel-Grassmannovim zakonom, i semigrupa, baš kao što je plovio nebom, kao pravi sportista i paraglajder.

Profesorka Mitrović pojašnjava razliku između pojmova asocijativna i neasocijativna algebarska struktura. Profesorka Mitrović nas podseća da se to najlakše može sagledati na primeru skupa prirodnih brojeva i operacija definisanih na njima. „Ako treba sabrati brojeve 7, 3 i 2 onda to možemo uraditi na dva načina: zbiru brojeva 7 i 3 dodati 2, ili, broju 7 dodati zbir brojeva 3 i 2, kako god zbir će uvek biti 12, tj. važi (7+3)+2=7+(3+2)=12. Slično važi i za operaciju množenja. To nije slučaj sa operacijom oduzimanja jer (7-3)-2=2, dok je 7-( 3-2)=6. Skup prirodnih brojeva sa operacijom sabiranja jeste elementarni primer jedne asocijativne algebarske strukture, dok je isti skup sa operacijom oduzimanja primer neasocijativne algebarske strukture“ – izjavila je prof.dr Melanija Mitrović i dodala: „Ovaj primer može da posluži kao objašnjenje zašto smo za moto konferencije uzeli reči našeg kolege matematičara Bernarda Russoa: „Uvod u neasocijativnu algebru ili izazivanje „nereda“ igrom sa zagradama?“ U stvari, neasocijativnost se može posmatrati kao uopštenje pojma asocijativnosti.„

„Istorija teorije neasocijativnih algebarskih struktura može se pratiti barem od sredine 19. veka. Danas je to veoma široka i aktuelna oblast istraživanja. Između ostalog, pojavile su se nove zanimljive algebarske ideje sa izazovnim mogućnostima za povezivanje sa drugim oblastima matematike, prirodnih nauka i tehnike. Sa druge strane razvoj pojedinih računarskih nauka pokazao se korisnim za razvoj teorije neasocijativnih algebarskih struktura – na primer: u pronalaženju dokaza, konstruisanju primera i u primenama“ – kaže profesorka Mitrović, a onda nastavlja. „Učesnici konferencije su eksperti (ali i njihovi mladi saradnici) koji dolaze sa renomiranih univerziteta iz preko 20 zemalja sa svih kontinenata. Oni će u svojim predavanjima dati kratak pregled istorije neasocijativnih algebarskih struktura, predstaviti neke od aktuelnih tema istraživanja ali i mogućih pravaca razvoja.“

Svi zainteresovani mogu pratiti predavanja koja će biti održana na ovoj konferenciji registracijom na sajtu konferencije: http://cacnas.masfak.ni.ac.rs/

Global Digital Clinik