Napad na prosvetare tretiraće se kao krivično delo, predviđen i zatvor

ucionica, ministarstvo prosvete

Napad na nastavnike biće tretiran kao krivično delo i kažnjavaće se zatvorom – epilog je pregovora predstavnika Vlade Srbije i reprezentativnih sindikata zaposlenih u prosveti. Ta odredba uneta je tekst izmene i dopune Krivičnog zakonika. Prema predlogu izmene zakona, za lakše telesne povrede počiniocima preti do pet godina zatvora, a za teže do osam.

Zaposleni u prosveti tražili su izmenu Krivičnog zakonika, jer su u poslednje vreme sve učestaliji napadi na nastavnike i profesore. Poslednji u nizu bio je napad na profesora Tehničke škole u Bačkoj Palanci koga je tokom časa napao bivši učenik i naneo mu teške telesne povrede.

Taj događaj bio je kap koja je prelila čašu. Prosvetari su 16. maja organizovali protest u Beogradu, sa zahtevom da se ide na izmene Krivičnog zakonika i da se napad na nastavnika tretira kao kao krivično delo po ugledu na advokate.

Izmenama Krivičnog zakonika Vlada Srbije ispunila je zahteve prosvetara. U novoj verziji teksta izmene Krivičnog zakonika, koji je predložen od strane Ministarstva pravde, u članu 344 b navedeno je: “Ko napadne lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi, a u vezi sa poslovima koje to lice obavlja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine”.

U tekstu se još navodi da “ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina”.

“Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese tešku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili članu njegove porodice, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina”, navedeno je u predloženoj verziji teksta.

Ne menja se Krivični zakonik samo zbog člana koji se odnosi na nastavnike. Biće tu još izmena, a radna verzija teksta očekuje se da uđe u javnu raspravu u septembru, a krajem godine u skupštinsku proceduru.

Marjanović: Izmene se uglavnom odnose na srednje škole

Dobrivoje Marjanović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije kaže da se ove izmene u Krivičnom zakoniku uglavnom odnose na srednje škole, gde su stariji maloletnici i punoletni đaci.

Nasilje nad nastavnicima u osnovnoj školi nije pokriveno ovim izmenama, jer je tu reč o maloletnim učenicima. Marjanović kaže da su osnovne škole “pokrivene”,  Pravilnikom o ocenjivanju gde se svaki napad na nastavnika od strane maloletnika smatra najtežim, trećim stepenom nasilja, koji podrazumeva uključivanje policije i Centar za socijalni rad.

“Zapravo, nama su problem treća lica koja dolaze sa strane u školu. Izmenama krivičnog zakonika pokriveno je i to. Nisam baš prezadovoljan ovim tekstom, želeo sam da to bude na drugi način, ali ovo je jedino što je sada moguće”, naveo je Marjanović.

Predstavnici sindikata tražili su da se u tekst izmene Krivičnog zakonika unese i odredba koja se odnosi na imovinu nastavnika, kao što je definisano za advokate.

“Dobili smo objašnjenje da se pod oštećenjem imovine kod advokata smatraju kancelarije. Za nastavnike to bi bila učionica, a to je državno vlasništvo. Tako da smo od toga odustali”, rekao je on.

I Snežana Romandić Petrović iz USPRS kaže za Euronews Srbija da je sindikat svestan da predložene izmene zakona moraju da se dorade, ali da smatraju da te mere mogu prevenirati nasilje.

“Mi smo zadovoljni što je do pomenutog sastanka (predstavnika Vlade i sindikata) došlo, jer to ukazuje da je neko čuo naše vapaje koje smo već duže vreme upućivali nadležnima. Smatramo ovaj dogovor između Vlade i reprezentativnih sindikata početkom saradnje u smislu preveniranja svih nasilnih dešavanja koje imamo u školi. Donekle smo svesni da zakonska rešenja moraju da idu na doradu, ali ih pozdravljamo ne zato što im se radujemo, već zato što smatramo da će one odvratiti eventualne počinioce da se odvaže na nasilje kojem smo bili izloženi i u čemu smo gotovo svakodnevno”, navela je Romandić Petrović.

Učestala nasilja nad nastavnicima

Advokat Jugoslav Tintor nedavno je za Euronews Srbija rekao da pojačana krivično-pravna zaštita nastavnika neće doneti bitnije promene, jer su učenici uglavnom maloletnici, a na njih se primenjuje drugi zakon. On je dodao da izmena Krivičnog zakonika neće moći da nadomesti nedostatak autoriteta, koji je problem u obrazovnom sistemu decenijama unazad.

“Učenici su u najvećem broju slučajeva maloletni i samo poštravanje kazni za krivična dela ili uvođenje novih krivičnih dela u suštini ne menjaju ništa. Na maloletne učenike se te sankcije ne primenjuju. Na njih se primenjuje Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i određene vaspitne mere”, rekao je Tintor za Euronews Srbija.

On je dodao da na prvi pogled deluje da je reč o poštravanju krivično-pravne zaštite, a da u praksi to neće doneti neku bitnu promenu vezano za sankcionisanje krivičnih dela.

Napad na profesora u Bačkoj Palanci nije prvi slučaj nasilja nad nastavnicima u školi. Pre godinu i po dana, 9. novembra 2022. godine, u Tehničkoj školi u Trsteniku učenik je na času engleskog jezika izmakao nastavnici stolicu. Ona je pala, a sve su to snimali drugi đaci i kačili na društvene mreže.

Posle tog incidenta usledila je izmena nekoliko prosvetnih zakona i pravilnika, ali očigledno da je to bilo nedovoljno da se zaustavi nasilje.

Izmenjeni su Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – ZOSOV, Zakon o osnovnom obrazovanju i Zakon o srednjem obrazovanju. Izmenama je predviđeno da za težu povredu obaveza (donošenje droge i alkohola u školu, oružja, maltretiranje drugih učenika i nastavnika) učenik može biti udaljen sa nastave minimum pet dana, a maksimum do okončanja disciplinskog postupka. Tada prelazi na onlajn nastavu.

Osim udaljavanja sa nastave skraćeni su rokovi za disciplinski postupak, a nasilnici više nemaju mogućnost da se premeste u drugu školu dok se protiv njih vodi disciplinski postupak. Uvedene su i veće novčane kazne za roditelje, a vladanje je kao brojčana ocena uvedeno od drugog razreda i ocena ulazi u prosek.

Izvor: Euronews

Global Digital Clinik