MUP raspisao konkurs za prijem u Žandarmeriju. Prilika za 20 kandidata iz Niša

miistarstvo unutrasnjih poslova, policija, mup, sup,

MUP Republike Srbije raspisao je javni konkurs za pohađanje selekcione i osnovne obuke za Žandarmeriju. Кonkurs je otvoren do 30. novembra. Kako se navodi u konkursu, MUP popunjava 80 radnih mesta u Odredu Žandarmerije a među njima i 20 u Nišu.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o policiji i Uredbom o specijalnoj i posebnim jedinicama policije, i to, da je državljanin Republike Srbije, da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs, da ima završeno srednje obrazovanje, da nema manje od 18 ni više od 24 godine starosti u momentu podnošenja prijave, da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova u Ministarstvu, da poseduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, da ispuni uslove selekcionog testiranja, da je sposoban za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju shodno rezultatima sa prethodnog lekarskog pregleda.
Konkurs traje trideset dana od dana objavljivanja na internet sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i u dnevnom listu „Politika“ i počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen, odnosno od 02.11.2023. godine.