Monografija „50 godina GSLU Niš“: Pisano svedočanstvo o predanom radu

Foto: GSLU Niš

Promocija monografije „50 godina Galerije savremene likovne umetnosti Niš“održana je u velikoj sali Oficirskog doma. Monografija je produkt zajedničkog rada postojećeg kustoskog tima GSLU Niš.

Monografija je pisano svedočanstvo o ustanovi koja zahvaljujući svojoj aktivnosti daje poseban doprinos kulturnom i umetničkom životu matičnog grada. Takođe ima i značajnu poziciju i ugled u nacionalnom okviru.

Galerija savremene likovne umetnosti Niš je osnovana 9. juna 1970. kao prva samostalna ustanova te vrste na području centralne Srbije.

Prvi direktor Galerije bio je dr Lazar Trigunović a prvi predsednik Umetničkog saveta akademik Ivan Tabaković. Za pedeset godina postojanja Galerija je u Nišu priredila 1286 izložbi ( od toga 92 su izložbe strane umetnosti) i šezdesetak izložbi u drugim sredinama ( inostranstvo, gradovi bivše Jugoslavije i mnogi gradovi Srbije).

Niška Galerija ima karakter muzejske ustanove jer poseduje vlastiti fond umetničkih dela koji trenutno ima 1689 eksponata podeljenih u pet zbirki. Muzeološka delatnost Galerija podrazumeva brigu o popuni, čuvanju, zaštiti, proučavanju i prezentovanju vlastite kolekcije. Takođe Galerija organizuje dve manifestacije koje su internacionalnog karaktera: Likovnu koloniju Sićevo i Grafičku radionicu.

Dakle, Galerija je tokom svog dosadašnjeg postojanja imala obimnu aktivnost na različitim poljima. Organizovala je brojna dešavanja što je sve nudilo ogromnu dokumentarnu građu koja je obrađena i sistematizovana u formi jedinstvene knjige.

Foto: GSLU Niš

Monografija je produkt zajedničkog rada postojećeg kustoskog tima GSLU Niš.

Pored recenzije i uvodnog teksta direktorke Emilije Ćoćić Bilić monografija sadrži 12 poglavlja. Kratak osvrt na izložbenu aktivnost u Nišu pre osnivanja Galerije kao i tekstove o osnivanju i istorijatu Galerije, o izložbenim prostorima, izložbenoj i izdavačkoj aktivnosti potpisuje Milica Todorović. Radmila Kostić je pisala o fondu umetničkig dela analizirajući ga po zbirkama. Tekst Dragana Stankovića odnosi se na čuvanje, zaštitu fonda i konzervatorski atelje dok je tekst Lele Dinić o dokumentaciji Galerije. Milan Ristić je pisao o likovnoj koloniji Sićevo a Sonja Vukašinović o Grafičkoj radionici „Sićevo“. Rezimei tekstova prevedeni su na engleski jezik. Monografija je pisana sa primenom naučne aparature a dodatnu vrednost joj daju dva poslednja poglavnja: Popis svih realizovanih izložbi sa bibliografijom i Popis svih dela u fondu.

Ukupna obim monografije je 370 strana, bogato je ilustrovana sa više od dve stotine fotografija. Grafički ju je oblikovao mr Aleksandar Dević, nekadašnji kolega.

Foto: GSLU Niš

Govoreći na promociji dr Srđan Marković je istakao da je monografija plod velikog istraživačkog rada i da će biti nezaobilazno štivo za mnoge autore u budućnosti, dodajući da oni koji odlučuju treba da adekvatno sagledaju značaj i potrebe Galerije „kako bi se konačno ideja još Lazara Trigunovića o samostalnoj zgradi i stalnoj postavci, ostvarila“. Perica Donkov se između ostalog osvrnuo da doprinos Galerije osnivanju Fakulteta umetnosti u Nišu i adekvatan izložbeni program koji za sudente ima značajan edukativni karakter.

O knjizi su govorili: dr Srđan Marković, istoričar umetnosti, recenzent izdanja, mr Perica Donkov profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, član Umetničkog saveta GSLU Niš, Emilija Ćoćić Bilić – direktor Galerije i Milica Todorović – programski direktor GSLU i urednik izdanja.

Dostava hrane u Nišu