Međunarodni dan studenata

međunarodni dan studenata

Međunarodni dan studenata obeležava se 17. novembra kao sećanje na 1939. godinu kada su nacisti pogubili 20 čehoslovačkih studenata koji su protestovali protiv okupacije.

Više od 1.200 studenata tada je odvedeno u koncentracione logore, a domovi i Univerzitet pretvoreni u kasarne.

Međunarodno veće studenata kasnije je u Londonu proglasilo 17. novembar za Međunarodni dan studenata, a pedeset godina kasnije, 1989. godine, studenti u tadašnjoj Čehoslovačkoj ponovo su ustali protiv drugog nedemokratskog režima, čime je započela “plišana revolucija” kojom je u toj zemlji okončan komunistički režim.

Danas se malo govori i ovom bitnom datumu koji je simbol borbe za demokratsko obrazovanje i društvo, a može se reći i da mali broj studenata novijih generacija uviđa značaj ovog dana.

Sećanje i obeležavanje ovog dana kada su mladi izgubili živote boreći se za pravdu i demokratiju je bitno kako ne bismo zaboravili žrtve koje su učinjene zarad naše budućnosti.