Konkurs za izložbe i druge umetničke projekte za izlagačku sezonu 2020

Konkurs za izložbe i druge umetničke projekte
Konkurs

Galerija art55 raspisuje konkurs za izložbe i druge umetničke projekte za izlagačku sezonu 2020. Pravo učešća na konkursu imaju domaći i strani autori/grupe autora.

Popunjenu prijavu za konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti do 01. oktobra 2019. godine na adresu: Galerija art55, Ćirila i Metodija 17a, 18000 Niš, ili poslati  na E-mail: galerija@art55.rs

Dokumentacija

·  Lični podaci (kontakt adresa, telefon i E-mail)

  • Detaljna umetnička biografija
  • Koncept umetničkog projekta
  • Tehnički opis umetničkog projekta (dimenzije radova, materijal, tehnički, materijalni i ljudski resursi)
  • Potrebno je dostaviti 10 reprodukcija radova koji se predlažu za izložbu sa naznačenim dimenzijamatehnikom igodinom nastajanja(materijal može biti na fotografijama ili na CDu, u JPG formatu)

·         Katalozi sa samostalnih i grupnih izložbi ili po najmanje 5 fotografija radova sa izložbi

Konkurs traje do 01. oktobra 2019. godine. Dostavljene prijave razmatraće Programski savet Galerije art55, a rezultati će biti poznati do 31. oktobra 2019. godine.

Napomena:

Nepotpun konkursni materijal ili materijal koji je stigao nakon naznačenog roka neće biti razmatran.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Exe-Net