Konkurs za desetu generaciju mladih ambasadora

Konkurs Mladi ambasadori

Konkurs za desetu generaciju mladih ambasadora biće otvoren 20. oktobra. Konkurs će biti otvoren za sve mlade iz srednjih škola i fakulteta.

Poziv je otvoren za one koje zanimaju kreativne industrije, žele da zavire u svet inovacija, vide sebe u preduzetništvu sa društvenim impaktom i veruju u kulturu prilagođenu mladima.

Inicijativa „Mladi ambasadori“ je jedinstven projekat učešća i uključivanja mladih u različite oblasti društva. Tokom 9 godina postojanja, Mladi ambasadori su realizovali 50 projekta i više od 300 edukativnih radionica vezanih za lični i profesionalni razvoj ljudi iz različitih društvenih grupa u zajednici.

Glavne aktivnosti su fokusirane na kulturu i kreativne industrije, preduzetništvo, socijalnu ekonomiju, tržišno plasiranje i održivi razvoj lokalne zajednice kroz edukaciju, vršnjačku komunikaciju, razmenu znanja i digitalnu transformaciju.

Pokrenuli smo najveću konferenciju kreativnih industrija u ovom delu Srbije- KreNI sa idejom uključivanja mladih u rešavanje društvenih izazova korišćenjem alata kreativnih industrija.

Od aprila 2018. Mladi ambasadori su članovi Diesis mreže – mreže Evropske unije za razvoj socijalnog preduzetništva.

Prijava je dostupna na linku: https://forms.gle/HkYvkEw4fTfsfL1m8