Kako izabrati odgovarajuće pogonsko remenje?

pogonsko remenje

U procesu ste izgradnje industrijskog proizvodnog pogona i potreban vam je pogonski remen, a ne znate koji tip odgovara potrebama vašeg pogona? U ovom tekstu objasnićemo šta je uopšte pogonski remen, koji tipovi postoje i gde možete pronaći kvalitetno pogonsko remenje.

Pogonsko remenje, ili kako se drugačije nazivaju pogonski kaiševi, veoma su neophodan element svakog pogona. Imaju važnu ulogu u procesu proizvodnje svakog pogona i zato je bitno da izaberete odgovarajući model zadovoljavajućeg kvaliteta kako bi sam proces fukncionisao neometano.

Šta je pogonsko remenje?

 

Pogonski remen ili pogonski kaiš predstavlja najefikasniji i najpovoljniji način prenosa snage sa pogona na radne osovine. Na taj način omogućava funkcionisanje, rad i automatizaciju industrijski proizvodnih mašina. 

Osnovna funkcija remena je da ostvari prenos snage ili obrtnog momenta sa jedne na drugu osovinu, a preko mašinskih sklopova koji se nazivaju remenice. Snaga se može prenositi između većeg broja osovina, od kojih je jedno, po pravilu pogonsko, a ostala gonjena. Kaiševi omogućavaju precizno, ravnomerno i tiho prenošenje snage (od srednjih do vrlo velikih) u malom prostoru između remenica.

Vremenom, od pojave ovih kaiševa do danas, razvio se veliki broj tipova i varijacija pogonskih kaiševa za različite mašine i različite potrebe, kako bi sam proces i rad mašina bio efikasniji. U nastavku objanićemo koji tipovi remenja postoje.

Tipovi pogonskih remenja

 

Industrija se, kao i sve ostalo, razvija velikom brzinom, tako je i kada je u pitanju pogonsko remenje. Od osnovnih varijanti kaiševa nastali su različiti tipovi i modeli namenjeni za specifične mašine i specifične industrije.

Danas pogonske kaiševe možemo podeliti na tri osnovne grupe: industrijsko remenje, zupčasto remenje i pljosnato remenje. Od samog oblika i materijala od kojeg je remen izrađen zavisi nosivost kaišnog prenosnika.

INDUSTRIJSKO REMENJE

Industrijsko remenje izrađuje se od pažljivo odabranih materijala i uz primenu tehnologije koja se u kontinuitetu razvija. Pod industrijskim remenjem ubrajamo sledeće modele: klinasto, uskoprofilno, nazubljeno, varijatorsko, šestougaono, povezano, poly V i segmento remenje. 

 

  • Klinasto remenje: koristi se u svim granama industrije, proizvodi se različitih profila i dimenzija
  • Uskoprofilno remenje: osigurava prenos povećane snage kao i povećane brzine, proizvodi se različitih profila i dimenzija.
  • Nazubljeno remenje: omogućava veći učinak od klasičnog remena zbog unutrašnjeg ozubljenja kao i posebnog materijala od kojeg je remen izrađen. Proizvodi se različitih profila i dimenzija.
  • Varijatorsko remenje: primenjuje se u industriji i u poljoprivrednoj mehanizaciji, koristi se gde prenosi variraju i tamo gde je veliki prenos snage. Proizvodi se različitih profila.
  • Šestougaono remenje: izrađuju se sa udvojenim klinastim presekom koji osigurava optimalnu fleksibilnost za serpetinski prenos sa više remenica. Proizvodi se različitih profila i dimenzija.
  • Povezano remenje: Kod povezanog remenja, gornjim vezivnim slojem postiže se prenos velike snage i ravnomerna raspodela opterećenja na svaki remen. Sprečava se proklizavanje i izvrtanje pri naglim promenama opterećenja. Najčešće se primenjuje na poljoprivrednim mašinama. Proizvodi se različitih profila i dimenzija.
  • Segmento remenje: pogodno je na mestima na kojim je zamena remena otežana i nepristupačna kao i tamo gde je potrebna brza zamena. Proizvodi se različitih profila i dimenzija.
  • Poly V remenje: primenjuje se tamo gde su prečnici remenica mali, a broj obrtaja veliki. Najčešću primenu ima u automobilskoj, tekstilnoj i grafičkoj industriji. Proizvodi se različitih profila i dimenzija.
ZUPČASTO REMENJE

Zupčasti remen je savremeni prenosnik snage koji ima svojstva tihog rada, preciznog i snažnog prenosa. U zavisnosti od potrebe i uslova rada možete pronaći gumeno i poliuretansko remenje, armirano čeličnim nitima ili aramid kordom, sastavljeno ili u metraži (nesastavljeno).

Sastoje se iz vučnog dela (armatura od čelične žice obložena sintetičkim kaučukom ili poliuretanom) i zubaca sa unutrašnje strane (ravnomerno raspoređenih i zaštićenih tkaninom od poliamida). Zubi kod ovih remena mogu biti različitog oblika, trapeznog, poluokruglog, jednostrano ili obostrano nazubljeni.

PLJOSNATO REMENJE

Pljosnato pogonsko remenje ima veoma visoku efikasnost prenosa snage kod velikih obrtaja, opterećenja ili oscilacija prilikom rada. U zavisnosti od vrste, tipa i funkcije remena sastav može biti pripremljen brušenjem ili Z- spojem.

Odlikuje se veoma tihim radom, minimalnim rastezanjem, vrlo lakim pomicanjem, visokom elastičnošću (mogućnost montaže preko više remenica), neosetljivošću na klimatske promene, a nezamenljivo je u prenosu snage gde se zahteva visok učinak prenosa i veliki obrtaji.

Postoje različiti podtipovi pljosnatog remenja. Podtipovi GT, GG, TT, UU, UN, UG, PU i PP nisu u mogućnosti da rade gde imaju dodir sa mastima i uljima. Dok su LL, LT su otporni na mašinsko ulje, dizel gorivo, benzin, benzen, organske rastvarače kao što su etil-acetat, aceton, itd. Pljosnati remen nije otporan na organske i neorganske kiseline.

PONUDA POGONSKOG REMENJA

Nadamo se da smo uspeli da vam približimo i damo informacije o remenju koje niste znali. Ukoliko želite da kupite pogonsko remenje (pogonske kaiševe) visokog kvaliteta, a ne znate još uvek koji tip i model bi bio idealan za vaše potrebe, savetujemo da kontakirate kompaniju “Guma Belt Transportne Trake koja je već godinama jedan od lidera na tržištu.