JKP „Objedinjena naplata“: Posebne fakture dužnicima za zakup i održavanje grobnih mesta

JKP Objedinjena naplata
Foto: Ilustracija, Pixabay

JKP „Objedinjena naplata“ od 1. novembra vrši fakturisanje i naplatu obeveze „Zakup i održavanje grobnih mesta“ za sve one korisnike koji imaju status dugovanja po osnovu navedene obaveze.

JKP „Objedinjena naplata“ posebno će fakturisati dugovanja i to na sledeći način:

  • Svim korisnicima koji navedenu obavezu za kalendarsku 2020. godinu, kao i za prethodne godine, nisu izmirili zaključno sa 31.10.2020. u toku meseca novembra pored standardnog računa na kućnu adresu biće dostavljen poseban račun koji će sadržati strukturu navedene obaveze,
  • korisnicima će u januaru mesecu 2021. godine biće ispostavljene fakture za kalendarsku 2021. godinu.

Dospele račune možete izmiriti u prostorijama Objedinjene naplate, elektronskim putem, na šalterima pošti, poslovnih banaka, kao i organizacija koje se bave poslovima platnog prometa.