Jedan laki kilometar: Da Niš bude pristupačan za osobe sa invaliditetom

Koliko je Niš pristupačan za osobe sa invaliditetom pokazaće projekat “Jedan laki kilometar”
Koliko je Niš pristupačan za osobe sa invaliditetom pokazaće projekat “Jedan laki kilometar”

U Nišu je formirana Radna grupa za pripremu, sprovođenje i monitoring Projekta Jedan laki kilometer.

Reč je o Radnoj grupi od 20 članova na čijem čelu je Jordan Ivanović, predsednik Saveta OSI, zatim zamenik predsednika Radne grupe Tijana Đorđević Ilić, član Gradskog veća Grada Niša, dok je potpredsednik Radne grupe Karolina Rajković, rukovodilac Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom (sudski tumač za gluva i nagluva lica).

Među članovima su predstavnici Kancelaarije za lokalni razvoj, Zavoda za urbanizam Niš, Udruženja distrofičara, nevladinih organizacija, pravni konsultanti i četiri novinara.

Konstituisana radna grupa za realizaciju projekta Laki kilometar; Foto: Grad Niš

Osnovni zadatak Radne grupe je da, na osnovu mapiranja i postojeće baze podataka, izradi Akcioni plan i strateški sagleda definisane prioritete koje će dobiti od predstavnika relevantnih institucija, kao i samih krajnjih korisnika, odnosno osobama sa invaliditetom.

“Suština ovog rešenja je da se na osnovu matematičke analize proceni vreme i potrebna investicija za uklanjanje arhitektonskih barijera u gradskom bloku površine jedan km2”, objašnjavaju nadležni.

Cilj projekta je stvaranje uslova da Niš bude grad bez barijera, pre svega u širem centru grada, odnosno prečniku od jednog kilometra, gde će svim osobama sa invaliditetom biti omogućeno neometano kretanje i pristup javnim gradskim institucijama i službama.

Osim u Nišu, ovakav projekat se realizuje i u beogradskoj opštini Vračar.