Izložba skulputra “Eho” u Nišu

Izložba skulputra “Eho” u Nišu
Izložba skulputra “Eho” u Nišu , Foto: NKC

U Galeriji Niškog kulturnog centra otvorena je izložba skulptura “Eho” Jelene Đorđević Božović.

Jelena Đorđević Božović završila je Školu za dizajn u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku primenjeno vajarstvo. Doktorant je završne godine doktorskih akademskih studija na FPU. Saradnik u nastavi FPU.

Recenzija

Na izložbi skulptura „Eho“ Jelene Božović Đorđević predstavljeni su portreti srpskih i svetskih ličnosti koje su obeležile kulturno-umetničku scenu savremenog sveta: Danilo Kiš, Ivo Andrić, Miroslav-Mika Antić, Mića Popović, Džim Morison, Dejvid Bovi, Lucijan Frojd i drugi.

Tema i motiv portretisanja baš ovih ličnosti postura su Jeleninog referentnog okvira i odnosa prema njihovom i svom stvaralaštvu.

Portreti Jelene Božović Đorđević mogli bi da se opišu kao optočena punoća, čudesni, snažni, uzbudljivi i u isto vreme i strašni.

Umetničko majstorstvo ove mlade vajarke i virtuoznost modelacije stoje u drugom planu u odnosu na tanane fluide slobodnih asocijacija koji u vibrirajućem ritmu rasprskavaju iz ovih gipsanih i poliesterskih portreta.

Dok vaja, ona gleda lica netremice ponirući u unutrašnju arhitektoniku fiziognomskog i psihološkog statusa svojih modela i čini se da više nije sa ove strane materijala, autora, posmatrača.

I u nekoj užarenoj brzini iščekuje sledeći trenutak da iznese na videlo spoznaju, osećanje, intimu svog doživljaja, nužnost sveprožimajućeg totalnog iskustva.

Global Digital Clinik