Izložba “Na krilima paganskog” u Oficirskom domu

Nebeska dešavanja, Smilja Ivetić
Nebeska dešavanja, Smilja Ivetić

Crteži i slike velikog formata iz ciklusa „Na krilima paganskog“ koji je deo umetničinog doktorskog projekta Smilje Ivetić, umetnice iz Beograda biće izložene u Oficirskom domu u Nišu.

Izložba će biti otvorena od utoraka, 29. marta od 19 sati.

Smilja Ivetić je diplomirala 2008 godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Slobodana Roksandića. Ove godine je doktorirala na istom fakultetu, u klasi profesora Milete Prodanovića. Rezidencijalno je boravila u Parizu i Barseloni. Izlagala je u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nagrade iz fonda mr. Miodraga Janjuševića, akademskog slikara (2008). Član je ULUS-a. Ima status samostalnog umetnika.

Umetnički projekat Smilje Ivetić, simboličnog naziva „Na krilima paganskog“ na svom semantičkom nivou, bavi se istraživanjem refleksija na relaciji pagansko – hrišćansko – savremeno.

Svet krilatih bića

U vizuelizaciji ove teme umetnica posebno apostrofira svet krilatih bića kao objedinjujući element.

Primenjujući tipično posmodernistički postupak Smilja Ivetić polazi od proučavanja referentnih primera bogatog istorijsko-umetničkog nasleđa, sa posebnom koncetracijom na vizantinske srednjovekovne uzore i romaničko slikarstvo Katalonije, da bi postupkom dekonstrukcije i reinterpretacije došla do originalnog i samosvojnog likovnog rešenja.

Svet slike Smilje Ivetić je ekspresionističke intonacije

Sama ikonografija počiva na izmaštanim, mitskim bićima, likovno slobodno često fragmentalno definisanih kroz jedan jasno izraženi motiv (krilo, glava, rebra…).

Crtež je energičan, izveden crnom bojom u vidu konture, poseduje specifičan vid vitalizma srodan „naivnosti“ dečijeg crteža.

Kolorit je u registru čistih osnovnih boja (plava, crvena i žuta) uz dominaciju bele koja je ne samo objedinjujući element već i izvor svetlosti, simbol duhovne čistote.

Ovovremenim likovnim izrazom primerenim aktuelnim umetničkim prilikama, Smilja Ivetić tretira u suštini religioznu temu kreirajući vlastiti, intimni svet „nebeskih glasnika“.

Njene slike na prvi pogled odaju utisak spontanosti, neposrednosti, gotovo igre u nastajanju, ali to je samo varka tkz „prvog pogleda“ iza koje stoji ozbiljna misaona angažovanost i likovna promišljenost.

Izložba će trajati do 10. aprila.