Izložba “Mandala i krst” u Salonu 77

mandala i krst

U Salonu 77, sutra će u 19 sati biti otvorena izložba “Mandala i krst”, autora Zorana Naskovskog.

Umetnik Zoran Naskovski u Salonu 77 (Bali-begova džamija) predstavlja nastavak svog višegodišnjeg projekta Mandala i Krst koji je sa različitim podnaslovima do sada predstavljen u dva dislocirana prostora.

Prvo javno predstavljanje, pod naslovom Mandala i krst / zbogom oružije (2014) referisalo je na rat i kulturu sećanja, i drugo Mandala i krst / zamračenje, izbeglice i ekonomsko kockanje (2015), u vreme eskalacije izbegličke krize, bilo je na izložbama održanim u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Projekat Mandala i krst, predstavlja otvorenu platformu za preispitivanje politika slika u prostoru između vidljivog i nevidljivog, putem analize novouspostavljenih odnosa i relacija u svetu, kroz prizmu stvaranja novih linija razgraničenja između evropskog i neevropskog poretka i konteksta. Izmeštanjem medijske pažnje sa ovih događaja, prikrivena je i realnost dodatnog zatvaranja granica u vreme pandemijske krize uzrokovane pojavom virusa Kovid-19.

Ovaj problem dodatno je produbljen sistemskim nasiljem, uvođenjem novih ograničenja, izgradnjom ograda i zidova kao i jačanjem desnice i populizma. U vremenu sve veće fragmentacije naroda i kultura, ali i pojačanog digitalnog nadzora, nepostojanje globalnih programa za razumevanje i rešenje problema, sužava prostor za delovanje unutar restriktivnih sistema i usmerava ugrožene pojedince i grupe za iznalaženje alternativa u najvećem delu sveta. Kroz čin nestajanja (i pojavljivanja), u prostorima između starog i novog, digitalnog i analognog, fizičkog i virtuelnog oni pronalaze mogućnost opstanka u današnjem post-digitalnom svetu.

Izložbom Mandala i krst / preko vidljivog / 2015 – 2021, Naskovski ukazuje na te okolnosti i mogućnosti prelaska koje se grade kroz niz fragmentiranih delova instalacije u prostoru, kao i u akustičkom tragu u svom putu ka tački nestajanja. Izložba je koncipirana kao otvoreni proces, koji ohrabruje posetioce da na slobodan i ličan način pokušaju da uspostave veze između niza informacija, artefakata, objekata i medijskih sadržaja, dok će tokom trajanja izložbe biti postepeno dodavane didaktičke table sa objašnjenjima u vezi pojedinačnih segmenata instalacije.

Dugoročni cilj projekta Mandala i krst je stvaranje arhiva i otvorene platforme koji nude mogućnost za aktivno delovanje, kao i za bolje sagledavanje ovog problema koji će dugo biti aktuelan u 21. veku.

Izložba Mandala i krst / preko vidljivog / 2015 – 2021 biće otvorena performansom Lenhart Tapes-a i Tijane Stanković, 28. septembra u 19 sati. Kustos izložbe je istoričar umetnosti Dejan Vasić.

Izložba je realizovana uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije