Izložba belgijskog umetnika Romana Van Vinsena u Galeriji Art55

Nema raja za poštara- Roman Van Vinsen

U Galeriji Art55 biće predstavljena izložba slika belgijskog umetnika Romana Van Vinsena. Otvaranje izložbe zakazano je za utorak 13. septembra u 19 časova. Postavka će biti dostupna posetiocima do 26. septembra.

Stvaralaštvo belgijskog umetnika Romana Van Visena odraz je percepcije i tumačenja realnosti i predstavlja autentičan način vizuelnog izražavanja. Shvatanje suštine, sižea, likovnosti i poruke koju njegove delo u sebi sadrži, legitimiše ga kao slikara specifičnog rafirmana. Roman gradi naizgled svedene i pitke, zapravo, poetički kompleksne celine. Strukturu dela čini specifičan crtež, sa kojim posmatrač lako uspostavlja vizuelni kontakt i neposrednu misaonu vezu. Razumevanje viđenog leži u našem iskustvu, te sličnim sekvencama iz vlastite realnosti koju smo živeli ili snova koje smo snevali.

izložba
Ko je pustio psa? Roman Van Vinsen

Umetnik svoju pažnju usmerava ka humanim aspektima, pitanjima pojedinca u zajednici, mestu njegovog življenja, njegovom odnosu prema sredini… Svoja interesovanja i stavove iskazuje kroz scene koje se mogu iščitavati kao hronika događaja i proživljenog. Atmosfera koja se oseća u Romanovim radovima tako posredno dotiče svakoga od nas. Ona stimuliše čula posmatrača, u njoj provejava nemir, lišena je prividnog optimizma, nagoveštava naše strahove i nade, rađa euforiju, konačno, pokreće na razmišljanje. I naslovi dela: Svi ćemo otići u raj, Besciljno lutanje, Ko je pustio psa? ili Autoput za pakao, upućuju na oporu realnost koju živimo i koju umetnik sa nama deli. Sveprisutnim elementima distopijskog društva i globalne regresije, suprotstavljene su sekvence naših sećanja, mesta na kojima smo boravili i situacija koje su obeležili protekle godine.