Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja: U toku je upis kandidata za kurs spasilac na vodi

Foto: Ilustracija - pixabay
Foto: Ilustracija - pixabay

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja objavio je oglas za upis kandidata na kurs za sticanje zvanja spasilac na vodi kao i kadidata za obnovu ranije stečenog zvanja.

Na program stručnog osposobljavanja i usavršavanja mogu se upisati sva punoletna lica sa prethodno stečenim najmanje srednjim obrazovanjem (u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju) koji uspešno savladaju test fizičkih sposobnosti iz plivanja i ronjenja i prilože lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Kandidati mogu podneti prijave Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta u ulici Čarnojevića 10a do 23.02.2023. godine.

Prijemni ispit biće održan 25.02. u 10 časova na bazenima SC “Čair”

Za upis kandidata potrebno je:
1. Overena kopija diplome o završenoj srednjoj školi
2. Overena kopija izvoda iz matične knjige rođenih
3. Lekarsko uverenje (kao za ronioca)
4. Dve fotografije
5. Prijava (na skriptarnici)
6. Uplatnica na ime prijemnog ispita
7. Uplatnica na ime školarine

Potrebno je predati dokumentaciju do početka kursa u studentskoj službi.

Dodatne informacije možete dobiti u studentskoj službi telefon:018/ 511-940 lokal 105 ili 214 ili na sajtu fakulteta.

Global Digital Clinik