Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisuje KONKURS za upis na programe stručnog osposobljavanja

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA raspisuje KONKURS za upis na programe stručnog osposobljavanja za sledeća zanimanja i zvanja:

Trener u sportu
Instruktor u sportu
Organizator rekreacije u sportu
Menadžer u sportu

Uslovi upisa:
Za upis na programe stručnog osposobljavanja II nivo (240 sati) i III nivo-a (360 sati) neophodno je da polaznik ima najmanje srednje obrazovanje.

Za upis na program stručnog osposobljavanja IV nivo (360 sati) neophodno je da polaznik ima prethodno stečeno zvanje Sportski operativni trener.

Prijave:
Rok za podnošenje prijava je od 20. 09. 2022.godine do 10.10. 2022.godine.

Prijave se podnose:
– lično u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, u vremenu od 08.00 do 14.00 časova,
– potrebna dokumenta se mogu dostaviti poštom na adresu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, ul.Čarnojevića 10a ili na mail info@fsfv.ni.ac.rs.

Nastava će biti realizovana u blokovima i trajaće 15 radnih nedelja. Način realizacije nastave (online ili u ustanovi).

Informacije o uslovima upisa, trajanju i sadržaju mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu tel.018/510-900 lok.214, na sajtu Fakulteta (www.fsfv.ni.ac.rs
), i na email info@fsfv.ni.ac.rs.