Evropska unija usvojila nove preporuke u vezi sa putovanjima, stupaju na snagu 1. februara

Foto; infokg.rs

Savet Evropske unije usvojio je nove preporuke u vezi sa koordinisanim pristupom putovanjima tokom pandemije koronavirusa, koje stupaju na snagu 1. februara.

Prema preporukama, ključne odrednice za putovanja trebalo bi da budu vakcinacija, testiranje ili status oporavka od koronavirusa.

Preporučeno je da bi mere protiv koronavirusa trebalo da se primenjuju na ličnom novou, a ne na regionalnom, uz izuzeće područja koja su obeležena tamno crvenom bojom (odnosno, virus i njima cirkuliše na visokom nivou).

Usvojene preporuke Saveta EU nisu pravno obavezujuće i ostavljaju državama članicama odluku o njihovoj primeni.

Prva preporuka je usvojena 13. oktobra 2020. godine, a zatim 1. februara pa 14. juna 2021. Najnovije preporuke su usvojene danas, 25. januara 2022. godine.

U ovim preporukama navodi se da putnici koji imaju validan kovid 19 digitalni sertifikat ne bi trebalo da budu podložni dodanim restrikcijama kada je u pitanju slobodno kretanje. Validni sertifikat, navodi se, podrazumeva vakcinaciju gde je prošlo ne manje od 14 i ne više od 270 dana za primarnu seriju vakcina ili buster dozu, negativan PCR test rađen u prethodna 72 sata ili negativni brzi antigenski test rađen ne više od 24 sata pre putovanja, ili potvrdu o preležanom koronavirusu u poslednjih 180 dana.

Putnicima bez validnih kovid 19 digitalnih sertifikata moglo bi se zahtevati da urade test pre putovanja ili ne više od 24 časa po dolasku na destinaciju.

Preporučuje se da budu izuzeti od ove mere medicinski radnici, pacijenti koji neodložno moraju da putuju iz medicinskih razloga, česti putnici koji žive u pograničnim regijama, ali i da deca do 12 godina ne moraju da imaju kovid sertifikat.

Izvor: www.euronews.rs