Elmont iz Niša dobija posao održavanja autobuskih stajališta vredan 4 miliona dinara

Javni gradski prevoz
Direkcija za javni prevoz

Niška firma Elmont će izvoditi radove na autobuskim stajalištima u Nišu, a investicija će koštati oko 4 miliona dinara sa PDV-om.

Prema dokumentaciji, investitor će odrediti lokacije, a rok za završetak radova nije preciziran. Izvođač će raditi na osnovu radnih naloga koje će dobijati od nadzornog organa, u skladu sa stvarnim potrebama.

Firma Elmont iz Niša, koja je bila zadužena za osvetljenje u Ulici vojvode Putnika, jedina se prijavila na javni poziv za održavanje Niške Direkcije za izgradnju i dobila posao.

Firma Elmont iz Niša će biti odgovorna za niz radova na autobuskim stajalištima u gradu, uključujući iskop i betoniranje temeljnih jama, ugradnju čeličnih i limarskih elemenata i postavljanje drvenih klupa. Ukupna cena ovih radova iznosi 3.332.020 dinara bez PDV-a, odnosno 3.998.424 dinara sa PDV-om.

Prema ugovoru, zaposleni u toj firmi trebaju ukloniti i transportovati 15 kompletnih nadstrešnica, 30 drvenih klupa i 5 krov-nadstrešnica, kao i 70 kilograma metalne konstrukcije, do mesta gde će biti popravljene.

Građani Niša su se više puta žalili na loše stanje autobuskih stajališta, neka čak nemaju nadstrešnice i klupe. Stoga se nadaju da će izvođenje ovih radova poboljšati uslove za putnike koji koriste gradski prevoz.

Lokacije na kojima će biti izvedeni radovi na autobuskim stajalištima u Nišu nisu precizirane u dokumentaciji. Investitor će naknadno odrediti lokacije, a radi se o stajalištima na gradskom i seoskom području Niša.

Kako je navedeno, ugovor će biti na snazi do trenutka kada se potroše izdvojena sredstva, a najduže godinu dana od dana kada je ugovor potpisan.