Do krštenice i u inostrantsvu

Novine u Zakonu o matičnim knjigama
Novine u Zakonu o matičnim knjigama

Novi zakon o matičnim knjigama, koji će se uskoro naći pred poslanicima, predviđa niz novina koje bi trebalo da uštede građanima vreme i novac.

Kako pišu „Novosti“, novi zakon predviđa izdavanje krštenica u inostranstvu, elektronsko registrovanje čina rođenja i smrti, podatke o nacionalnosti i polu.

„Svrha izmena i dopuna Zakona o matičnim knjigama sastoji se u uspostavljanju jedinstvene baze podataka koji se upisuju u matične knjige. To će doneti bolju organizovanost onih koji su uključeni u čitav proces, bržu komunikaciju između države, građana i privrede, kao i poboljšanje efikasnosti i ujednačavanje postupanja organa u praksi“, istakao je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić. 

Novine u Zakonu o matičnim knjigama

Kako se navodi, najveća promena koju ovaj zakonski predlog donosi tiče se stotina hiljada ljudi koji žive u inostranstvu, a odnosi se na diplomatsko-konzularna predstavništva, tj. na vođenje matičnih knjiga u inostranstvu. 

Naši konzulati u inostranstvu zasad pribavljaju izvode od matičnih službi u zemlji, ali pošto nemaju pristup matičnim knjigama (osim knjige venčanih u konzulatu), oni ne mogu direktno da ih izdaju

Sada će im, kako se navodi, biti omogućeno da vode i ostale matične knjige, što za našu dijasporu znači kraći i jeftiniji put do dokumenata. 

Registrar matičnih knjiga

Prema navodima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, novi propis predviđa uspostavljanje Registra matičnih knjiga kao jedinstvene baze podataka o ličnom stanju gradjana koja će se voditi u elektronskoj formi. 

Kao što je kroz projekat „Bebo dobrodošla na svet“ ostvaren koncept prijave rođenja elektronskim putem, tako će čim se za to steknu uslovi biti prijavljivana i činjenica smrti, pišu „Novosti“. 

„Pitanje upisa podataka o nacionalnosti u matičninu knjigu rođenih do sada nije bilo regulisano, niti se ovaj podatak mogao uneti. Takođe će se beležiti i promena pola, što će doprineti pravnoj sigurnosti za ovu kategoriju gradjana“, naveo je Ružić. 

On je naglasio da zakon predviđa odloženu primenu, kako bi se obezbedili potrebni uslovi za nju, a jedan od glavnih ciljeva je ušteda vremena i novca za građane, kao i ušteda vremena i ljudskih resursa za lokalne samouprave.

Venčanice i dalje na papiru

Ministar Ružić istakao je da će matične knjige venčanih „radi očuvanja svečanosti čina venčanja“, biti sačuvane u papirnom obliku, ali da će „zatim, bez odlaganja“ venčanje biti zabeleženo i u Registru (u elektronskom formatu).