Pozivni centar Gradske toplane nije u funkciji

Pozivni centar Gradske toplane nije u funkciji
Pozivni centar Gradske toplane nije u funkciji

Zbog kavara na telekomunikacionim mrežama u prekidu su kontak telefoni Pozivnog centra Toplane.

Za sve hitne prijave korisnika otvoren je privremeni broj 064 59 43 152

Pozivni centar Gradske Toplane

Podsetimo, reklamacije na kvalitet grejanja građani (kad telefoni rade) mogu prijaviti u periodu od 7:00 do 22:00 sata svakog dana, računajući i dane vikenda. 

Broj telefona dežurne službe je: 018 42 39 188 i besplatni telefonski broj 0800 200 018.