Direktor Nišvilla nagrađen za podršku jazz muzici, interkulturalizmu i kulturnom dijalogu među mladim umetnicima

direktor nišvilla
Foto: Nisville jazz festival

Direktor Nišvilla, Ivan Blagojević, dobio je nagradu grada Tirane i organizacije Syri Blu za podršku jazz muzici, interkulturalizmu  i kulturnom dijalogu među mladim umetnicima. 

Direktor Nišvilla nagradu je primio u sklopu programa festivala „Jazz in Albania“ koji je počeo u Tirani. Tokom uvodne festivalske večeri nastupili su učesnici projekta Jazz i interkulturalizam, koji okuplja mlade muzičare iz Albanije, Italije i Srbije.

Ovaj nastup bio je ujedno i završni koncert u sklopu dvogodišnjeg projekta koji je okupio šezdeseatak mladih muzičara. Iste festivalske večeri nastupio je i niški  jazz trio Moba.

direktor nišvilla
Priznanje direktoru Nišvila

Direrktor Nišvila je, zahvalivši na nagradi, podsetio da saradnja sa organizacijom „Syri blu“ iz Tirane traje već godinama. Ova organizacija je partner u „JAIN“ projektu i organizator  festivala „Jazz in Albania“.

Saradnja se ogleda u uzajamnom predstavljanju profesionalnih sastava iz Srbije i Alabanije na ova dva festivala, kao i kroz ranije zajedničke projekte namenjene mladim muzičarima. Tu spadaju i „SaNiTi (Sarajevo – Niš – Tirana) youth jazz project“. Blagojević je naglasio da se ta saradnja mora nastaviti jer je to pre svega želja samih muzičara.