Danas je veliki praznik Uspenje Presvete Bogorodice- Velika gospojina

Uspenju Presvete bogorodice
Uspenje Presvete bogorodice

SPC i njeni vernici obeležavaju danas praznik posvećen Uspenju Presvete Bogorodice – u narodu poznatiji kao Velika gospojina ili Velika gospodja (Gospodjindan).

Svetkovina je spomen na smrt (usnuce) Presvete Bogorodice. Isto kao što je javio blagu vest da ce Deva Marija roditi Sina božjeg, arhandjel Gavrilo je Bogorodici saopštio da ce usnuti i da ce ponovo biti sa svojim Sinom.

Po volji božjoj, svi apostoli su se okupili u domu apostola Jovana u Jerusalimu. Presveta Bogorodica je mirno, bez muke i bolesti predala svoj duh Gospodu Isusu Hristu koji je u pratnji andjela sišao s neba. Apostoli su je sahranili u Getsimanskom vrtu, u grobu bogorodicinih roditelja Joakima i Ane.

Trećeg dana po pogrebenju, dok su apostoli bili na večeri, ugledali su vaskrslu Bogorodicu u vazduhu koja im reče: „Radujte se, jer sam s vama u sve dane“.

Prema verovanju Srba, u periodu između dve Gospojine, ili periodu prelaza, važno je obaviti obrede kojima se izražava zahvalnost Bogorodici, zaštitnici žena, za rađanje dece, a zatim za rodnost i plodnost zemlje i stoke.

Za praznike Veliku i Malu Gospojinu običaj je da, naročito žene, poštuju veliki broj zabrana, koje se odnose na obavljanje poslova u kući i oko nje.

Isto tako danas nije dobro išta raditi rukama, naročito poslove sa iglama, ili uopšte započinjati nov posao.