Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se svake godine, 3. decembra. Ovogodišnji slogan je “Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti”.

Procenjeno je da danas u svetu oko 15 procenata populacije živi sa nekim stepenom invaliditeta. Između 2 i 4 procenta ima teži stepen inveliditeta. Prema popisu stanovništva Srbije iz 2011. godine, oko 8 procenta domaćeg stanovništva živi sa nekom vrstom inveliditetom. Za oko 2 procenta građana ne zna se status inveliditeta.

Neki od najvećih problema osoba sa invaliditetom u Srbiji su nezaposlenost i manjkavosti usluga socijalne zaštite. Međutim, nedovoljno razvijena svest građana o problemima i teškoćama sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću, kao i predrasude koje trpe, samo su neki od faktora koji negativno utiču na život osoba sa invaliditetom.

Kao posledica toga, ali i opšteg finansijskog stanja u društvu, ova izuzetno ranjiva grupa stanovništva stavlja se na društvene margine, gde egzistencijalna ugroženost postaje surova realnost.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom doneta je 13. decembra 2006. godine, a do danas je potpisalo preko 160 zemalja. Zahvaljujući ovom dokumentu, započet je proces promene načina na koji se posmatraju osobe sa invaliditetom. Od “objekta” socijalne zaštite i medicinskog tretmana, osobe sa invaliditetom se danas posmatraju kao subjekti sa pravima, koji su ravnopravni članovi društva.

Global Digital Clinik