Dan proslave romske kulture u Nišu

Dan proslave romske kulture u Nišu

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana Roma, Udruženje  “Veseli Romi” organizuje prigodnu manifestacij u cilju očuvanja, negovanja i predstavljanja kulture i tradicije Roma.

Manifestacija biće održana u sali i holu Niškog kulturnog centra u utorak, 10. aprila od 17 časova.

Međunarodni dan Roma obeležava se da bi se proslavila romska kultura i ukazalo na probleme s kojima se Romi suočavaju.

Prema rečima članova Udruženja, Romi se svakodnevno susreću sa mnogim izazovima, kao što su: društvena isključenost, segregacija i marginalizacija, koje vode ka nedostatku obrazovanja, hroničnoj nezaposlenosti i ograničenom pristupu zdravstvenoj nezi, stanovanju i osnovnim uslugama, kao i veoma rasprostranjenom siromaštvu.

Romsko naselje; Foto: Pixabay

“Nova Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja koja je usvojena, do 2025. godine, trebalo bi da doprinese daljem unapređenju stanja i njihovog socijalno ekonomskog položaja. Ostavreni su određeni rezultati u podizanju kvaliteta života Roma u obrazovanju, zdravstvu, kulturi. Uz afirmativne mere države nove generacije Roma češće se odlučuju da nastave obrazovanje. Nažalost siromaštvo, diskriminacija, predrasude i dalje su svakodnevnica Roma, i to nije slučaj samo kod nas”, kažu u Udruženju “Veseli Romi”.

Romsko naselje; Foto: Pixabay

Međunarodni dan Roma se obeležava svake godine 8. aprila, a prvi put je obeležen 1990. godine.

Ovaj dan predstavlja sećanje na Prvi međunarodni kongres Roma održan 1971. godine u Londonu.

Na ovom kongresu prisustvovali su predstavnici Roma iz: Čehoslovačke, Nemačke, Velike Britanije, Jugoslavije, Finske, Francuske, Norveške, Mađarske, Irske i Španije.

Na kongresu se razgovaralo o: socijalnim pitanjima Roma, romskom jeziku, romskoj kulturi, obrazovanju i ratnim zločinima počinjenim nad pripadnicima romske populacije u Drugom svetskom ratu.

Usvojena je romska zastava, himna (pesma: ”Đelem, đelem”) kao i ime etničke zajednice i jezika (”Rom”, ”romski jezik”).

Do danas je održano sedam međunarodnih kongresa Roma koji su imali veliku ulogu u afirmaciji Roma, borbi za prava Roma, očuvanju romske kuture i jezika, dobijanju ratnih reparacija kao i priznavanju Roma kao nacionalne manjine u većini država u kojima žive. 

Global Digital Clinik