Da li će svi morati da zamene lične karte?

lična karta
Foto: Ilustarcija

Načelnica Odeljenja za upravne poslove MUP-a Srbije Valentina Vulić, rekla je da lična karta bez čipa, kao i do sada, mora da se zameni ukoliko se menjaju bitni podaci, kao što je adresa.

Do sada se podatak o adresi prebivališta nije vodio kao bitan.

„Ovim uslovljavamo da svi podaci u ličnoj karti odgovaraju činjeničnom stanju. Dešavalo se da građanin ne prijavi promenu adrese, a koristi ličnu kartu u pravnom saobraćaju“, istakla je Vulićeva gostujući u Dnevniku RTS-a.

Dodaje da lične karte sa čipom ne moraju da se menjaju i da će ostati važeće do datuma koji je naveden u njiima.

Dodala je i da ako se menjaju bitni podaci, na primer prebivalište, biće izmenjeni kroz čip, kao i do sada.

U slučaju nestanka lične karte, jedna od novina u Zakonu o ličnim kartama je proglašavanje ličnih karata nevažećim

Naime, do sada se proglašavanje nevažećih ličnih karata objavljivalo u Službenom glasniku, dok će se, prema novim pravilima, to raditi na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

„I dalje će stranke biti u obavezi da prijave nestanak, promena će biti takva što će biti manji iznos prilikom prijave nestanka. Plaćaće taksu za donošenje rešenja, ali neće snositi trošak za oglašavanje u Službenom glasniku, to je 800 dinara do sada bilo“, istakla je načelnica Odeljenja za upravne poslove MUP-a Srbije Valentina Vulić.

Još jedna od novina je i „identifikacija na daljinu“. To znači, unos elektronskih sertifikata u ličnu kartu, za elektronsku identifikaciju i elektronski potpis.

Ovim sertifikatom građani će moći da podnesu zahteve MUP-u i od kuće.

„To će biti dokaz visoke pouzdanosti dokaza identiteta. Npr. za vozačku dozvolu i sada može da se podnese zahtev bez odlaska na šalter, ali to ne koristi veliki broj građana, verovatno zato što su navikli da idu na šalter. Trudićemo se da opciju na daljinu uvedemo i u nove postupke“, naglašava Valentina Vulić za RTS.