Bugarski “Ulaz – izlaz” u Nišu

Kapka_Kuneva-Anatomy of love
Kapka_Kuneva, Anatomy of love

36 umetnika koji su članovi Sekcije za grafiku i ilustaciju pri Udruženju umetnika Bugarske izložiće svoje radove u Nišu.

Svečano otvaranje izložbe aktuelne grafičke scene Bugarske pod nazivom “Ulaz-izlaz” je u četvrtak 12. apila u Oficirskom domu, sa početkom u 19 sati, a njen autor i kustos je dr. Desislava Hristova.

Veliki je generacijski raspon zastupljenih umetnika od renomiranih i potvrđenih autora do predstavnika mlađe generacije.

Onnik Karanfiljan,Transition
Onnik Karanfiljan,Transition

Umetnici primenjuju kako klasične grafičke tehnike ( barkorez, litografija, suva igla, mecotinta) tako i inovativne (digitalni pint, video, instalacije), eksperimentišu sa novim materijalima i pokazuju da su bojne mogućnosti kombinacije otiska sa dugim medijima.

Izložba tako između ostalog tretira pitanje ontološkog statusa grafike kao likovne discipline, potvrđujući da je u aktuelnom umetničkom trenutku fleksibilna granica među medijima i da umetnici u kreiranju vlastitog likovnoh izraza imaju punu slobodu kombinacija i eksperimentisanja.

Definišući tematski moto izložbe Desislava Hristova piše: Ulaz je istovremeno i izlaz. Nema ulaza bez izlaza. Ulaz u šta? Izlaz iz čega?….
Tsveta_Petrova, Revival
Tsveta_Petrova, Revival

Ovakva koncepcija i sam naziv izložbe povociraju različita tumačenja i brojne asocijacije: početak i kraj, život i smrt, pojedinac i duštvo…

Neki od zastupljenih umetnika na izložbi koji su dali svoj odgovor na temu Ulaz – Izlaz su: Zoran Miše, Ivan Ninov, Kamen Starčev, Sonja Kovačeva, Daniel Lekov, Cveta Petrova, Branko Nikolov, Rosen Tošev, Marija Duhteva, Sašo Stoicov, Kapka Kuneva, Elina Mihailova, Stefan Gadrovski i dr.

Izložba će trajati do 1. maja.

Global Digital Clinik