Udruženja boraca u Nišu traže isplatu ratnih dnevnica, borački dodatak ali i posebno Ministarstvo za borce.

Udruženje boraca „Oko Sokolovo“ iz Niša je zajedno sa još 5 udruženja boraca formiralo Inicijativni odbor za izmenu zakona o borcima I isplatu ratnih dnevnica.

Borci traže borački dodatak bez obzira da li su stekli penziju po nekom drugom osnovu kao i da ne utiče materijalni i socijalni status. Takođe traže da starosna granica bude navršenih 55 godina za sticanje prava na borački dodatak i boračku penziju.

Medju zahtevima je i isplata ratnih dnevnica na osnovu Sporazuma od 11. januara 2008. godine, kao i da se obrazuje novo, samostalno Ministarstvo za borce.

Doneli smo Odluku da pokrenemo peticiju i do današnjeg dana smo dobili podršku od preko 50 udruženja boraca iz cele Srbije.“ navodi se u saopštenju ovog Udruženja

Od utorka 22. avgusta pa sve do 5. septembra 2023. godine u Nišu će se u terminu od 10-16 sati, svakog dana prikupljati potpisi podrške ispred TC Kalča.